Colloquium

Internship Colloquium Velda Slenters

Organised by Hydrology and Quantitative Water Management
Date

Tue 28 October 2014 10:00 to 11:00

Venue Lumen, gebouwnummer 100
Room Lumen 1

WALRUS en WINFO, het simuleren van afvoeren voor een nieuw voorwaarschuwingssysteem.

Supervisors: Paul Torfs (WUR) en Jos Moorman (Waterschap Aa en Maas)


In November 2010 the water board ‘Aa en Maas’ was almost taken off guard by high peak discharges. In an evaluation it was concluded that, based on groundwater levels and wetness of the area, the high discharges could have been predicted. In order to provide better warnings in the future, both for high discharge and drought, a warning tool is m

created. This is WINFO, the Wetness INformation and FORecast tool. To create this tool a long term simulation of the discharge was needed. Once the discharge is known, the baseflow, which is used as a soil moisture indicator, can be filtered from the discharge with WETSPRO. For the long term simulation of the discharge in the catchment of the Bakelse Aa, WALRUS was used.

WALRUS first needed to be calibrated on the runoff caused by rainfall, not on the total measured discharge. To achieve this, WALRUS was coupled with LinRes, a linear reservoir model simulating the hydraulic routing in the catchment. With the help of Autokal the model parameters cW, cV, cG, cQ and cS were calibrated for the period of April 2010 to April 2012. One of the conditions during calibration was that the groundwater level and surface water level simulations needed to be realistic. A long term simulation of the runoff was made for the period 1984 until 2012. This long term simulation is being used in further development of the WINFO tool.


Samenvatting

In de herfst van 2010 werd het Waterschap Aa en Maas bijna overvallen door hoge afvoeren. Uit evaluatie bleek dat aan de hand van de hoogte van grondwaterstanden en vochttoestand van het gebied deze hoge afvoeren al voorspeld hadden kunnen worden. Om in de toekomst betere waarschuwingen voor zowel hoogwater als droogte te kunnen geven, wordt een voorwaarschuwingssysteem gemaakt. Dit wordt WINFO, de Wetness INformation and FORecast tool. Voor het opzetten van deze tool was onder meer een langjarige simulatiereeks van de afvoer nodig. Als de afvoer bekend is, kan met WETSPRO de basisafvoer (baseflow), welke dient als bodemvochtindicator, hier uit gefilterd worden. Om de langjarige afvoerreeks te simuleren voor het stroomgebied van de Bakelse Aa werd WALRUS gebruikt.

WALRUS moest daarvoor eerst gekalibreerd worden aan het neerslagafstromingsdebiet. Om dit te bereiken werd WALRUS gekoppeld aan LinRes, een lineair reservoirmodel dat de hydraulische effecten in het stroomgebied simuleerde. Met behulp van Autokal werden de modelparameters cW, cV, cG, cQ en cS gekalibreerd voor de periode april 2010 tot april 2012, met als voorwaarde dat ook het grondwaterverloop en oppervlaktewaterverloop realistisch gesimuleerd moesten worden. Na kalibratie werd een langjarige simulatie gemaakt voor de periode 1984 t/m 2012. Deze langjarige reeks wordt inmiddels gebruikt voor het verder ontwikkelen van de WINFO-tool.