Promotie

Intersectoral action for positive youth development through sport. A mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sports clubs

Promovendus mr. NJ (Niels) Hermens MSc
Promotor prof.dr. MA (Maria) Koelen
Copromotor dr. KT (Kirsten) Verkooijen
Organisatie Wageningen University, Wageningen School of Social Sciences (WASS), Health and Society
Datum

ma 3 december 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Auditorium, building number 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Sportverenigingen zijn contexten waarin sociaal kwetsbare kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Om de sportdeelname onder deze groep te vergroten en daarmee bij te dragen aan een positieve ontwikkeling bij deze kinderen en jongeren, investeren landelijke en lokale overheden en publieke gezondheidsorganisaties in samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen. Deze samenwerking is echter niet eenvoudig vanwege de grote verschillen tussen de jeugd- en sportsector in doelstellingen, werkwijzen en organisatiestructuren. Tegen deze achtergrond beschrijft Niels Hermens in zijn proefschrift wat nodig is voor succesvolle samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen. Uit zijn onderzoek blijkt onder meer dat deze intersectorale samenwerking baat heeft bij (a) voortbouwen op de capaciteiten van de participerende individuen en organisaties, (b) actoren die beide sectoren zowel in de praktijk als op beleidsniveau met elkaar verbinden en (c) zichtbaarheid van de samenwerking en de geboekte successen.