Promotie

Isolation, characterization and engineering of Bacillus smithii. A novel thermophilic platform organism for green chemical production

Samenvatting

Microbiële fermentatie van hernieuwbare biomassa is een aantrekkelijk alternatief voor de productie van chemicaliën die nu nog uit olie worden gemaakt. Bacteriën, gisten of schimmels
kunnen de suikers die in planten aanwezig zijn omzetten naar organische zuren, die dan weer als bouwstenen kunnen worden gebruikt voor producten zoals bioplastics. Het doel van ons
onderzoek was het ontwikkelen van een nieuw microbieel ‘werkpaard’ dat dit soort groene bouwsteen-chemicaliën kan maken bij temperaturen rond de 55°C (‘thermofiel’). Het gebruik
van thermofielen kan de productiekosten verlagen, wat nodig is om groene chemicaliën economisch haalbaar en aantrekkelijk te maken. De uitdaging met dit soort thermofiele bacteriën is dat ze moeilijk genetisch aan te passen zijn, wat nodig is om de productie en
zuivering van het product makkelijker en goedkoper te maken. In ons project hebben zo’n bacterie, genaamd Bacillus smithii, geïsoleerd vanuit een composthoop en hebben we methoden ontwikkeld om het genetisch naar onze hand te kunnen zetten. Op dit moment zijn we dit organisme verder aan het bestuderen om het beter te begrijpen en het inzetbaar te krijgen voor productie van groene chemicaliën.