Cursus

Junior College Landscape Design

Als landschapsarchitect maak je plannen voor het landschap van de toekomst en probeer je alle benodigde functies een plek te geven in de leefomgeving. Dit is een creatief proces waarbij je rekening moet houden met de wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Tijdens dit college krijg je de kans om te ervaren wat een landschapsarchitect precies doet. Bovendien doe je goede ideeën op voor je profielwerkstuk.

Organisator Wageningen University
Datum

wo 7 februari 2018 09:00 tot 16:00

Heb je vragen, verzoeken of opmerkingen over de Junior Colleges? Stuur ons een bericht via het contactformulier.

In Nederland is op een relatief klein oppervlak ruimte nodig voor wonen, werken, verkeer, natuur en recreatie. Onder invloed van (toekomstige) maatschappelijke veranderingen, klimaatverandering en de energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen) neemt de vraag naar ruimte steeds meer toe. In dit college komen deze factoren ook aan bod.

De Junior Colleges zijn bedoeld voor gemotiveerde leerlingen uit 3, 4 en 5 vwo met een breed interessegebied. Je bent creatief en hebt interesse in vakken als aardrijkskunde, economie en biologie. Je wilt deze kennis graag creatief omzetten in plannen en ideeën.

Programma

Het programma begint met een college over landschapsarchitectuur. Daarna volgt de fietsexcursie waarbij je het buitengebied van Wageningen ontdekt: “Het Binnenveld” en allerlei feiten en weetjes te horen krijgt over het betreffende landschap. Deze informatie heb je nodig voor de groepsworkshop die later in de middag plaatsvindt. In de workshop “Landscape Design” ga je aan de slag met de herinrichting van het Binnenveld. Eerst bestudeer je het gebied aan de hand van kaarten en analyseer je onder andere de bodem, hoogte, cultuurhistorie en het water. Met behulp van deze analyse en de geïntroduceerde problematiek werk je concepten uit voor de toekomstige inrichting van het gebied. Ter afsluiting presenteer je jouw concept kort.

09:00 Ontvangst
09:15-10:00 College landschapsarchitectuur
10:00-11:45 Fietsexcursie "leren kijken als een landschapsarchitect"
11:45-12:30 Lunch
12:30-15:30 Groepsworkshop Landscape Design
15:30-16:00 Pitch resultaten workshop
16:00 Afsluiting

Kosten

De kosten voor deelname aan de Junior Colleges bedragen €15,- per leerling. Pas wanneer de betaling voldaan is, is de aanmelding definitief.

Deelname

Als voorwaarde voor deelname ontvangen we graag een korte motivatie (max. 100 woorden) waarin je de volgende vragen beantwoordt:
•Waarom wil je meedoen?
•Wat vind je interessant/ bijzonder aan Landscape design?
•Wat hoop je te leren?