Alumnibijeenkomst

KLV Impuls: TTIP: Realpolitik òf Paard van Troje, donderdag 16 juni 2016

De derde KLV Impuls gaat over het vrijhandelsakkoord (TTIP) tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Wat is nu werkelijk de impact van een vrijhandelsakkoord? KLV organiseert hierover een debat met deskundige Dr. Siemen van Berkum die antwoord op uw vragen geeft.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

do 16 juni 2016 19:00 tot 22:00

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Verslag

Op 16 juni 2016 vond het derde KLV Impuls plaats, onder het thema TTIP: Realpolitik òf Paard van Troje? Het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie wakkerde ook tijdens deze avond discussie aan over vragen als ‘Wordt de Europese markt overspoeld met onveilige producten? En ‘Wat is de impact van dit akkoord op de agrifoodsector?’ Onder leiding van debatleider Lara Minnaard en gastspreker Dr. Siemen van Berkum werden deze onderwerpen uitvoerig met het publiek besproken.

De avond begon met een introductie op het onderwerp door Dr. Siemen van Berkum, deze was zo duidelijk dat de discussie vrijwel direct daarna aanving. Aan het begin ging dit vooral over de agrifoodsector, aangezien de eerste stelling luidde: ‘De landbouwsector mag geen knelpunt worden in een goede TTIP-deal’. Uit de vele bijdragen uit het publiek bleek dat de aanwezige kennis over deze sector erg groot was, maar er bleek ook dat niet alle onderdelen uit deze sector op dezelfde manier benaderd kan worden en de sector relatief gezien maar een klein deel van de handel met de Verenigde Staten omvat.

De tweede stelling ‘Amerikaanse landbouwproducten zijn net zo food safe als de Europese’ leidde tot een ander veel besproken aspect op deze avond. Namelijk het verschil in normen, waarden en standaarden tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Een veel voorkomend voorbeeld hierbij was de ‘chloorkip’, volgens sommigen een methode om salmonella besmetting te voorkomen, en dus geoorloofd. Anderen stelden juist dat de chloorkip een manier is om de twijfelbare praktijken op de boerderijen in de Verenigde Staten recht te trekken en moeten daarom dus absoluut niet naar Europa gehaald moet worden. Maar waar kijkt men dan naar? Of de kip salmonella-vrij moet zijn, of dat de methoden van landbouw in onze ogen correct en veilig moet zijn?

Een eenduidige conclusie, of de TTIP er wel of niet moet komen, was er niet aan het einde van de avond. Toch zijn we veel te weten gekomen over de gevolgen van de TTIP voor de Europese Unie en onze agrifoodsector.

Thema

Na jaren onderhandelen lijkt een vrijhandelsakkoord (TTIP) tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie ophanden. Het sluimerend onbehagen tegen een verdere globalisering van de markt wordt steeds manifester met als voorlopig hoogtepunt een gezamenlijke demonstratie van boerenorganisaties en milieubewegingen. En ja, een 2e raadgevende referendum is al aangekondigd. Daar staat tegenover dat voorstanders juist wijzen op de standaardisatie en het creëren van een gelijk speelveld in de twee markten. Wat is nu werkelijk de betekenis van een vrijhandelsakkoord tussen twee grootmachten op de Nederlandse agrifoodsector en wat is de impact voor de boeren? Wordt de Europese markt overspoeld met ‘onveilige’ voedselproducten zoals de ‘chloorkip’? Ligt er vlees en andere dierlijke producten in de schappen afkomstig van landbouwhuisdieren gehouden in verfoeilijke, dieronvriendelijke houderijsystemen?

Sprekers

KLV organiseert over deze en andere vragen een debat met als deskundige Dr. Siemen van Berkum, senior onderzoeker internationaal beleid, Wageningen UR LEI onder leiding van Lara Minnaard, Wageningen Debating (een van de netwerken van KLV).

Programma

19.00-19.30 uur ontvangst met koffie/thee
19.30-21.00 uur achtergrondschets en dialoog
21.00-22.00 uur netwerkborrel en einde

Aanmelden

Het aantal plaatsen (35) is bereikt. Het is niet meer mogelijk om u zich in te schrijven voor dit evenement. Wilt u op de reservelijst of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij secretariaat.klv@wur.nl.