Promotie

Keeping track of the enemy: Flight analyses of the host-seeking malaria mosquito Anopheles gambiae s.s.

Samenvatting

Dit proefschrift focust op het vlieggedrag malariamuggen tijdens de blootstelling aan gastheergerelateerde gedragsprikkels. Voor dit onderzoek is een proefopstelling ontwikkeld die het mogelijk maakt het vlieggedrag van muggen in het donker te filmen en nauwkeurig te analyseren. Automatische detectie en reconstructie van vliegbewegingen heeft bijgedragen aan inzichten over de gedragingen van nacht-actieve muggen op weg naar een zeker doel (de gastheer, of een huis) in plaats van het meten van enkel eindpunten. Het onderzoek onderstreept de cruciale rol van CO2. De uitwerking ervan op muggen vormt een speerpunt voor vervolgonderzoek met als doel het proces van gastheerzoeken bij muggen te verstoren of te manipuleren. Ook is aangetoond dat warmte van belang is voor het induceren van een landing nabij een geurbron. De aanwezigheid van geïmpregneerde klamboes heeft geen effect op het aantal muggen dat een huis binnenvliegt; desondanks lijkt het toxische effect het aantal muggen dat opnieuw naar binnen vliegt, te verminderen. Het filmen van muggen tijdens blootstelling aan geïmpregneerde klamboes in een windtunnel maakte het mogelijk het geobserveerde gedrag te koppelen aan het ‘lot’ van de mug in relatie tot de duur van het contact met de behandelde materialen. Gedetailleerde analyses van het gedrag van muggen, zoals beschreven in dit proefschrift, kunnen gebruikt worden voor zowel de evaluatie als innovatie van bestrijdingsmaatregelen met als doel de transmissie van malaria te blokkeren.