Themadag

Kennisdag Substraat

Het thema van de zesde Kennisdag Substraat is diversificatie van systemen en substraten. Sprekers gaan in op de relatie tussen teeltsystemen en substraatkeuze, beïnvloeding van het microleven en het instellen van een juiste gift van water en voeding.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Datum

do 12 april 2018 14:45 tot 20:00

Locatie Bleiswijk

Het aantal teeltsystemen groeit. Dit komt door nieuwe gewassen (appel), substraattoepassing in buitenteelten (aardbei), plant labs en consumenten (balkonsystemen) en nieuwe watergeefsystemen. Het lijkt alsof elk systeem een eigen substraat nodig heeft. Sprekers leggen uit hoe een substraat eruit moet zien voor een specifiek systeem en hoe de mogelijkheden van het systeem en de basiseigenschappen van de substraten bepalen welke systemen succesvol kunnen zijn.

Voorlopig programma

15.00 – 15.10 Inleiding dagvoorzitter. Erik van Os (Wageningen University & Research Glastuinbouw)
15.10 - 15.40 Wereld trends en visie substraatteelt: waarom zoveel systemen? Chris Blok (Wageningen University & Research Glastuinbouw)
15.40 - 16.10 Biostimulanten in substraten: actualiteiten en visie. Aad Termorshuizen (Aad Termorshuizen Consultancy)
16.10 – 16.30 Pauze
16.30 - 16.45 Succes van substraat in de sleuventeelt voor bomen Basiskennis. Rien v.d. Maas (Wageningen University & Research Fruit)
16.45 – 17.05 Het microbioom in substraat. Marta Streminska (Wageningen University & Research Glastuinbouw)
17.05 – 17.25 Biostimulanten veilig toepassen in RHP-substraten. Frank Woets (RHP)
17.25– 17.45 Systemen en substraakeuze in de bollenteelt. Casper Slootweg (Wageningen University & Research Bollen)
17.45 – 18.10 Discussie
18.10 – 19.00 Buffetdiner
19.00 - 19.15 Water en zuurstof in de pot, meten geeft inzicht. Hans Verhagen (RHP)
19.15 - 19.45 Innovaties in teeltsystemen
19.45 – 20.00 Discussie en netwerken
20.00 – 20.30 Afsluiting. Erik van Os (Wageningen University & Research Glastuinbouw)

De sprekers zullen ingaan op het gebruik van speciaal ontworpen substraat in de appelteelt, het samengaan substraat en teeltsysteem in de Freesiateelt, en het afstemmen van de opkweek op de doorteelt van bramen. Daarnaast is er aandacht voor het leren kennen en sturen van het microbioom (het samenspel van alle micro-organismen) in substraat door toevoeging van plantversterkende organismen, maatregelen om het microbioom in de teelt te veranderen en het verstoren van de communicatie van ongewenste micro-organismen. Tenslotte wordt gesproken over het meten en sturen van vocht en EC in potplanten.

kennisdag_substraat.png

Naast de themapresentaties is er tijd voor netwerken, en discussie over actuele thema’s en innovaties. De Kennisdag richt zich op specialisten van toeleveranciers, voorlichters, onderzoekslaboratoria en substraatproducenten, maar ook geïnteresseerde telers zijn van harte welkom.

Kosten voor deelname aan de dag zijn € 125, dit is inclusief het buffet. De Kennisdag begint om 14.45 uur en duurt tot ongeveer 20:00 uur. Prestentaties zijn in het Nederlands.