Themadag

Kennisdag voor de Fruitteelt 2015: De fruitketen van teelt tot consument

De Kennisdag voor de Fruitteelt gaat dit jaar in op de nieuwste ontwikkelingen in de teelt van grootfruit, steen- en houtig kleinfruit en het verloop van de producten door de keten tot aan de consument. De Kennisdag biedt een podium waarop professionele fruittelers en ketenpartijen hun inzichten kunnen verbreden en bespreken. De jaarlijkse Kennisdag wordt georganiseerd door De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Wageningen UR en wordt dit jaar gehouden op vrijdag 20 november, in de Hof van Wageningen.

Organisator Wageningen University
Datum

vr 20 november 2015 09:30 tot 16:00

Locatie Hotel en Congrescentrum Hof van Wageningen

Lezingen

Op de Kennisdag wordt een groot aantal interessante inleidingen gegeven over onder andere teeltactualiteiten en markt- en ketenontwikkelingen. De lezingen worden afgewisseld met bezoeken aan infostands en informele contacten met collega’s en telers. Twee blokken met lezingen (grootfruit, houtig kleinfruit / steenfruit) en een algemeen blok over markt en keten vinden verspreid over de dag plaats.
In het algemeen blok ligt de nadruk op de veranderende fruitmarkt met ook de nieuwste technische (digitale) mogelijkheden voor nu en in de toekomst, alsmede nieuwe afzetmarkten en mogelijkheden voor teelten onder licenties, toegelicht door Wim Aalbersbergen. Harry Schmeitz en Arne Maas geven hun kijk op de huidige situatie in teelt, keten en consument en op toekomstmogelijkheden. Handelsstromen en nieuwe exportmarkten worden door Wilco van de Berg en Jaco van Bruchem toegelicht.

Voor de productgroepen grootfruit en houtig kleinfruit/steenfruit zijn speciale lezingenblokken ingericht. Daarin komen diverse actualiteiten in de teelt, gewasbescherming en bewaring aan de orde.

Voor grootfruit staan lezingen over vruchtgroei, effecten van water geven, de nieuwste ontwikkelingen op gebied van gewasbescherming alsmede nieuwe mogelijkheden voor de bewaring op het programma. Perspectiefvolle resultaten met chemische vruchtdunning, uitgevoerd in demo-onderzoek op de proeftuin Randwijk, komen eveneens over het voetlicht.

In de lezingen voor houtig kleinfruit en steenfruit staat uiteraard de suzuki-fruitvlieg met ervaringen uit het afgelopen jaar in de schijnwerpers. Deze fruitvlieg zorgde ook dit jaar voor problemen. De gewasbescherming blijft ook in deze teelten een belangrijk aandachtspunt. Inzet en mogelijkheden voor nieuwe middelen komen aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de nieuwste (technische) ontwikkelingen in de kersenteelt. Tenslotte wordt de notenteelt onder de aandacht gebracht, als mogelijk nieuwe activiteit voor fruittelers.

Infomarkt

Op de informatiemarkt presenteren onderzoekers van verschillende Wageningen UR-groepen hun onderzoeksresultaten. Op de markt staan tevens toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven klaar om u te informeren over hun producten en diensten. Gedurende de Kennisdag is er ruimschoots gelegenheid om met collega’s en professionals ervaringen uit te wisselen.

Locatie en aanvang

De Kennisdag wordt gehouden in hotel- en congrescentrum het Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 in Wageningen. Vanaf 8.45 uur is de ontvangstbalie geopend en om 9.30 uur beginnen de lezingenprogramma’s.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich tot en met zondag 15 november vooraf online aanmelden via de website van de NFO. Bij vooraf aanmelden geldt het gereduceerde tarief van 25 euro per persoon (normaal tarief is 30 euro), dit bedrag is inclusief lunch, koffie en thee.