Activiteit

Kennismiddag van Kip en Slib

Om ons tienjarig bestaan te vieren nodigen we u uit voor drie kennismiddagen met elk een eigen actueel thema. De derde middag is op 7 november 2019.

Organisator WUR Open Teelten | ACRRES
Datum

do 7 november 2019 13:30 tot 18:00

Locatie Edelhertweg 1, Lelystad
Zaal/kamer Grote Zaal
Prijsomschrijving Vooraf aanmelden is gewenst
Prijs Gratis

Deze middag draait om het circulair maken van nutriëntenkringlopen op oplopende schaalgroottes. Na de introductie over het thema volgen er presentaties over circulariteit op verschillende niveaus:

  • Bedrijfsniveau (duurzaam innoveren bij pluimveebedrijven);
  • Stadsniveau (verwerken van separaat ingezameld organisch afval);
  • Provinciale schaal (Kunstmestvrije Achterhoek)
  • Nationale schaal (grootschalige fosfaatterugwinning uit slib).

De rode draad is het delen van kennis over kansen/problemen in de praktijk en het rendement van de business cases. Vervolgens worden door een tweetal experts een aantal projecten toegelicht waarin innovatief onderzoek centraal staat. Zo worden de eerste resultaten gepresenteerd uit de PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat over de kweek van alternatieve biomassa (wormen, insecten, algen etc.) en het omzetten van mest en digestaat in meer waardevolle mest- en diervoederproducten.

Ook onze voedselkringloop wordt onder de loep genomen. Naast de inhoudelijke presentaties gaan we via een paneldiscussie met experts dieper in op een aantal stellingen rondom circulaire nutriënten en de bijdrage aan End of Waste.

Programma

13.00 Inloop en registratie met koffie en thee
13.30 Welkom bij ACRRES door Chris de Visser (Wageningen University & Research)
13.40 Marieke van der Werf (Dröge & van Drimmelen, Advisory Board ACRRES): Algemene introductie
13.55 Noud Janssen (Kip van Oranje): Floating Egg Farm, the road to City-FarmEggs
14.10 Michiel Westerhoff (Circulus-Berkel): Demoproject CirkelWaarde: larvenkweek zwarte soldatenvlieg op keukenafval van huishoudens (GF), horeca-afval & cateringafval
14.25 Kees Kroes (Projecten LTO Noord): Kunstmestvrije Achterhoek
14.40 Luc Sijstermans (SNB) Hergebruik van energie en grondstoffen door monoverbranding van RWZI-slib
14.55 Koffiepauze
15:10 Rommie van der Weide & Wim van Dijk (Wageningen University & Research): Onderzoek aan circulaire nutriënten voor plant en dier: waar liggen de uitdagingen in ons voedselsysteem?
15:40 Wrap up door Chris de Visser en intro paneldiscussie
15:50 Paneldiscussie over de kansen om de nutriëntenkringloop te sluiten
17:00 Borrel
18:00 Einde