Activiteit

Kennissessie economische kengetallen: Inzicht door rekenen

Varkenshouders nemen veel maatregelen om de gezondheid te verbeteren en ze zijn voortdurend bezig om hun varkens beter naar behoefte te voeren. Hoe bereken je nu het effect van gezondheidsmaatregelen, of aanpassing in de voeding op de voerwinst?

Een betere gezondheid vergt vaak in eerste instantie een investering in bijvoorbeeld vaccins, wijziging van looplijnen, extra kleding, materialen, enzovoort. De varkensdierenarts van Boehringer Ingelheim laat zien hoe je de ROI kunt berekenen: de Return On Investment, oftewel de economische voordelen die de investeringen opleveren. Hoe bereken je daarbij dan bijvoorbeeld het effect van biosecurity of vaccinatie op de gezondheid? Met welke kengetallen doe je dat? Wat is voerwinst en uit welke factoren is deze opgebouwd?

De zeugen/biggen- en vleesvarkensspecialisten van ForFarmers laten zien op welke factoren u de meeste invloed kan uitoefenen. En wat het effect is van verbetering van 0,1 punt voederconversie bij de vleesvarkens of één extra afgeleverde big per zeug per jaar op de voerwinst. Dit inzicht zorgt ervoor dat u gerichtere doelstellingen kunt maken. Na deze avond bent u beter in staat om het effect van gezondheidsmaatregelen en verbetering van technische resultaten te vertalen naar euro’s.