Knowledge uncertainties in nature conservation. Analysing science-policy interactions in the Dutch Wadden Sea

Promotie

Knowledge uncertainties in nature conservation. Analysing science-policy interactions in the Dutch Wadden Sea

Promovendus ms. JR (Judith) Floor MSc
Promotor Jan prof.dr.ir. JPM (Jan) van Tatenhove
prof.dr. HJ (Han) Lindeboom
Copromotor dr.ir. CSA (Kris) van Koppen
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Milieubeleid, Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer
Datum

vr 13 april 2018 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Kennisonzekerheden zijn een belangrijke uitdaging voor natuurbescherming omdat ze de legitimiteit van besluiten kunnen ondermijnen. Toch heeft de toenemende aandacht voor kennisonzekerheden niet geleid tot een afname van wetenschappelijke expertise in natuurbescherming. Dit proefschrift ontrafelt deze paradox door de rol van kennisonzekerheden te analyseren in besluitvormingsprocessen rond het gebruik en herstel van de Waddenzee. Hiervoor zijn drie case studies geselecteerd: een geplande powerboot race, mosselvisserij en zeegrasherstel in het Waddengebied. Hierbij wordt analytisch onderscheid gemaakt tussen drie soorten onzekerheden: incomplete kennis, onvoorspelbaarheid en ambigu├»teit. Dit proefschrift laat zien dat een doorslaggevende factor voor de dominantie van experts in natuurbeschermingsprocessen het heersende idee is onder zowel wetenschappers als beleidsmakers dat onzekerheden opgelost kunnen worden door meer kennis te vergaren. Om adequaat te kunnen reageren op kennisvraagstukken is er echter meer aandacht nodig voor de ambigu├»teit van verschillende  plausibele kennisclaims, alsook voor de politieke keuzes en machtsverhoudingen die tot uiting komen door het expliciet maken en negeren van kennisonzekerheden.