Land use changes in Russia and their impact on migrating geese

Promotie

Land use changes in Russia and their impact on migrating geese

Promovendus M (Mikhail) Grishchenko MSc
Promotor Herbert prof.dr. HHT (Herbert) Prins
prof.dr. RC (Ron) Ydenberg
Copromotor dr.ir. HJ (Henjo) de Knegt
Copromotor prof. dr ME Schaepman
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Resource ecology
Datum

di 12 juni 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 vonden er grootschalige veranderingen plaats in het landgebruik van Europees Rusland. Deze transformatie leidde tot een wijdverbreide verlating van landbouwgebieden, waarbij er zich oude velden omtwikkelden op gronden die vroeger werden gebruikt voor de graanproductie. Deze veranderingen vinden plaats in de nabijheid van door migrerende kolganzen gebruikte pleisterplekken. Deze vogelsoort maakt in de trekperiode gebruik van een uitgebreid netwerk van pleisterplekken tussen West-Europa en het Russische Noordpoolgebied, om uit te rusten en te foerageren. Met de ontwikkeling van oude velden nabij die pleisterplekken in Europees Rusland zou een steeds groter aantal van hen ongeschikt moeten raken voor migrerende ganzen. Deze verandering zou mogelijk het migratienetwerk van de kolgans in Europees Rusland van vorm kunnen doen veranderen en de soort dwingen om alternatieve migratieroutes te verkennen.