Excursie

Landelijke belichtingsexcursie Tomaat

Op woensdag 5 maart organiseert LTO Glaskracht Nederland een landelijke excursie waarbij belichtingsonderzoeken worden bekeken en Philips en Wageningen UR Glastuinbouw een nadere toelichting op de proeven geven.

Organisator
Datum

wo 5 maart 2014 13:45 tot 17:45

Locatie Demokwekerij Westland, Zwethlaan 52, Honselersdijk

Proef demokwekerij Westland

Het Futagrow teeltsysteem heeft een aantal unieke eigenschappen waarmee het bijzonder geschikt is voor vergaande energiebesparing en lichtintegratie. Tijdens deze belichtingsperiode wordt een proef uitgevoerd met als doel om maximaal 40% elektriciteit per m² te besparen ten opzichte van een praktijkbedrijf, bij gelijkblijvende productie. In de proef worden drie belichtingsrecepten gevoerd, hierbij is afdeling A een referentie afdeling, afdeling B is gericht op een zo efficiënt mogelijke lichtbenutting per kg tomaat met hybride topbelichting en tussenlicht. In afdeling C wordt de gewenste besparing van 40% per m² nagestreefd door een lager lichtniveau met hybride topbelichting en verregaande lichtintegratie.

Proef Wageningen UR Glastuinbouw

Voortbordurend op de eerder gehouden belichtingsproeven wordt in het seizoen 2013/2014 onderzocht hoe we met 35% minder elektriciteit kunnen telen met behoud van productie.

In de proef wordt gebruik gemaakt van twee afdelingen. Een referentieafdeling met helder glas die wordt belicht met 105 µmol m-2 s-1 SON-T en 105 µmol m-2 s-1 led tussenbelichting, maximaal 16 uur per dag. In de energiezuinige afdeling met diffuus glas wordt belicht met 105 µmol m-2 s-1 zeer efficiënte led's van boven en 105 µmol m-2 s-1 led tussenbelichting volgens een lichtplan opgesteld naar de behoefte van het gewas.

De onderzoeksvragen in deze proef richten zich vooral op het begrijpen wat er gebeurt onder ledbelichting. Wat zijn de verschillen in gewasontwikkeling en assimilatenverdeling, en wat is de achtergrond hiervan? Hoe verschilt de fotosynthese van boven naar beneden in het gewas, mede bij het gebruik van tussenbelichting? Wat is de kwaliteit van de vruchten bij beide belichtingssystemen?

Proef GreenQ Improvement Centre

Bij het GreenQ Improvement Centre wordt dit jaar een led belichtingsproef uitgevoerd in opdracht van Philips in samenwerking met Monsanto, Cultilene, Svensson en Koppert, begeleid door Andy de Jong en Willem Valstar. Drie verschillende  lichtrecepten, combinaties van led toplicht en led tussenlicht, worden beproefd. Er wordt gewerkt met nieuwe Philips led toplighting systemen welke een duidelijke elektrabesparing opleveren t.o.v. Son-T (~25%), maar het teeltresultaat staat voorop in deze proef! We willen duidelijk krijgen welk lichtrecept het meeste voordeel oplevert en met welke teeltstrategie we de extra voordelen het beste kunnen bereiken.

Programma
13.45 Ontvangst bij de Demokwekerij Westland
14.00 Bekijken proeven Demokwekerij
14.45 Vertrek naar Wageningen UR Glastuinbouw
15.15 Bekijken proeven
16.00 Vertrek naar het Improvement Centre
16.15 Bekijken proeven IC
16.45 Presentaties Philips en Wageningen UR Glastuinbouw
17.30 Vragen
17.45 Afsluiting