Conferentie

Landelijke bijeenkomst Wetenschapsknooppunten

Organisator Wetenschapsknooppunt
Datum

do 3 april 2014 10:00 tot 17:00

Locatie Forum, gebouwnummer 102

Op donderdag 3 april vindt de landelijke bijeenkomst van de Wetenschapsknooppunten plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wetenschapsknooppunten, in samenwerking met het Platform Beta Techniek en de KNAW. Doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen en kennis, en het versterken van de landelijke samenwerking.

Programma

Het ochtendprogramma is bedoeld voor projectleiders van de Wetenschapsknooppunten en de expertcommissie. Vanaf de middag (13u) zijn alle medewerkers en relaties van de Wetenschapsknooppunten welkom. Na het openingswoord en de openingslezing worden er in twee rondes vier workshops aangeboden. Bij je aanmelding voor de dag, wordt je gevraagd om aan te geven aan welke workshops je deel wilt nemen. 

Workshops

Hieronder vind je een korte beschrijving van de workshops (ingedeeld per workshopronde). Klik op de + om de tekst zichtbaar te maken.

Workshopronde 1 (keuze uit workshop A of B)

Workshop A: Hoe kun je als leraar het onderzoekend leren in de klas zo goed mogelijk begeleiden?

Door: drs. Martina van Uum en dr. Marieke Peters (Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit)

We presenteren onderzoek naar de didactiek van het onderzoekend leren en het professionaliseren van leraren hierin. In de presentatie gaan we vooral in op hoe de leraar zijn leerlingen zo goed mogelijk kan begeleiden bij het onderzoekend leren. We hebben een kader ontwikkeld waarin de verschillende fasen van het onderzoekend leren gekoppeld zijn aan domeinen (conceptueel, procedureel, epistemisch en sociaal) die richting geven aan de begeleiding door de leraar. Met behulp van hulpmiddelen die gebaseerd zijn op dit kader kan de leraar de kennis en vaardigheden van leerlingen tijdens het onderzoekend leren zoveel mogelijk vergroten.

Workshop B: Ontwerpend leren

Door: Eveline Holla en Remke Klapwijk (Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland|TU Delft)

Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland heeft een praktische leidraad onderzoekend en ontwerpend leren voor het basisonderwijs ontwikkeld. Centraal staan de leerlingen die vanuit verwondering en vragen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. In deze workshop zoomen we in op de ontwerpcyclus en laten we zien hoe je de stappen praktisch uitvoert aan de hand van een groot aantal projecten zoals Designed by Kids, In de Ruimte en ons nieuwe project over biomedisch ontwerpen. Hoe verken je een probleem? Wat is de waarde van denken in taken? Hoe kan je gebruik maken van verhalen en tekeningen? We hebben ook een handig denkmodel ontwikkeld voor het stimuleren van creativiteit: het wybertjesmodel en hopen dat meer wetenschapsknooppunten dit model gaan verspreiden. Het model laat zien dat ontwerpers scheppend, genererend denken afwisselen met analytisch/evaluatief denken. Als leraren zich dit realiseren kunnen ze ontwerpprocessen veel effectiever begeleiden.

Workshopronde 2 (keuze uit workshop C of D)

Workshop C: Onderbouw VO

Door: Hilde Bos (Wetenschapsknooppunt) en Jeroen Sijbers (Betasteunpunt) - Wageningen University

Doel van deze workshop is het delen van ervaringen en kennis op het gebied van (activiteiten voor) het onderbouw VO. Centraal staan hierbij twee aspecten. Allereerst willen we kennis en ervaringen delen en uitwisselen over de vraag wat de behoefte en wensen zijn op het gebied van wetenschap en onderzoekend leren in de onderbouw voortgezet onderwijs. Wat doen jullie, wat doen wij, wat werkt wel, en wat werkt niet. Ten tweede gaan we in op mogelijke samenwerkingspartners. Welke initiatieven zijn er binnen je eigen universiteit -en wellicht landelijk-, wat doen deze initiatieven al, en hoe zorgen we voor een afgestemd aanbod richting het VO? Aan het einde van de workshop gaan we allemaal naar huis met een lijst do and don'ts voor het VO.

Workshop D: Wrijving in taalontwikkeling bij natuurwetenschap op de basisschool

Door: Maarten Kleinhans (Wetenschapsknooppunt Utrecht)

Hellingshoek en hypothese: het wetenschap- en technologieonderwijs, waarbij het ontwikkelen van onderzoek- en ontwerpvaardigheden en een nieuwsgierige houding centraal staat, goed kan worden gebruikt als middel ter verrijking van bijvoorbeeld het taalvak. Veel leerkrachten in het basisonderwijs hebben daar moeite mee. In deze workshop presenteren we hoe de aanpak van ‘scaffolding’ uitkomst bied. Het voorbeeld in deze workshop is onze lesmodule ‘Wrijving’, die door een leerkracht is ontworpen voor de hele basisschool naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek aan puinlawines op planeet Mars en verder is ontwikkeld door onderwijsonderzoekers. Scaffolding is een combinatie van introductie en gezamenlijke oefening van gesproken ‘academische’ taal in de klas en van de strategieën die een leerkracht kan hanteren om problemen op te lossen die leerlingen daarbij ondervinden. Good practices van scaffolding zullen worden getoond in videofragmenten en zowel de lesmodule als de inspiratie zijn gratis.

Inschrijven

Klik hieronder op '+ inschrijven' om het inschijfformulier zichtbaar te maken. Na het invullen van het formulier ontvang je per ommegaande een kopie van je aanmelding op het door jou opgegeven emailadres. Indien je deze bevestiging van inschrijving niet hebt ontvangen (controleer ook je SPAMfolder), is je aanmelding niet bij ons binnen gekomen. Probeer het dan nogmaals of neem contact met ons op.