Activiteit

Leefstijlinterventies voor mensen met een lage sociaal-economische status

Samenvatting


Onderzoek naar leefstijlinterventies heeft aangetoond dat cardiometabole ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, deels kunnen worden voorkomen of uitgesteld door een gezond voedingspatroon en voldoende beweging. Cardiometabole ziekten en hun risicofactoren komen relatief vaak voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status en bepaalde etnische minderheden. Daarom zouden juist deze groepen baat hebben bij deelname aan een leefstijlinterventie. Echter, het lijkt het erop dat deze groepen vaak niet goed bereikt worden met leefstijlinterventies. Het doel van de studies in dit proefschrift was daarom allereerst om te bestuderen wat er nodig is om leefstijlinterventies beter aan te laten sluiten bij personen met een lage sociaaleconomische status met een Nederlands, Turkse en Marokkaanse achtergrond. Daarnaast is er gekeken naar de effectiviteit van leefstijlinterventies op het verminderen van het risico op cardiometabole ziekten bij de doelgroep. De studies in dit proefschrift hebben laten zien dat intensieve, gecombineerde leefstijlinterventies (bestaande uit voedingsadvies en sportlessen) effectief kunnen zijn bij personen met een lage sociaaleconomische status. Bovendien hebben ze laten zien welke aanpassingen mogelijk zijn om een leefstijlinterventie te laten aansluiten bij personen met een lage sociaaleconomische status met een Nederlands, Turkse en Marokkaanse achtergrond.