Promotie

Leren en doceren in de Regionale Leeromgeving: hoe kunnen we studenten en docenten bekwamen om grenzen in multi-stakeholder praktijken te overschrijden.

Promovendus dr.ir.ing. C (Carla) Oonk
Promotor prof.dr. M (Martin) Mulder
Organisatie Wageningen University, Onderwijs- en leerwetenschappen
Datum

wo 7 december 2016 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Korte samenvatting

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen vereist ‘cross-boundary’ samenwerking tussen vele belanghebbenden, stakeholders, die verschillende praktijken, disciplines en perspectieven vertegenwoordigen. Van de authentieke, multi-stakeholder Regionale Leeromgeving (RLE) wordt verwacht dat deze de bekwaamheden van studenten om met stakeholders te kunnen samenwerken helpt ontwikkelen. Echter, de effectiviteit van de RLE, inclusief haar typische ‘boundary-crossing’ leeromgevingskenmerken, is nog niet onderzocht. Dit proefschrift toont aan dat de RLE de ontwikkeling van vakkennis en verschillende generieke competenties stimuleert. De drie typische boundary crossing leeromgevingskenmerken, werken in multidisciplinaire studentgroepen, intensieve samenwerking tussen studenten en stakeholders en een hoge coaching intensiteit, versterken de competentieontwikkeling. Expliciete workshop-gebaseerde ondersteuning van studenten stimuleert het aantal samenwerkingsactiviteiten tussen studenten en stakeholders en activeert het leren en werken over grenzen van praktijken. Docenten vervullen nieuwe, buitenschools georiënteerde rollen en taken in de RLE en moeten daartoe nieuwe competenties beheersen. Bestaande docentprofielen voor het hoger onderwijs moeten worden aangevuld met deze buitenschools georiënteerde elementen.