Activiteit

Licht Event

Wageningen UR Glastuinbouw organiseert in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland het Licht Event. Het uitgangspunt voor de teelt is het zoveel mogelijk benutten van natuurlijk licht en de diverse onderzoeken om dat mogelijk te maken, zijn afgerond.

Organisator
Datum

wo 10 december 2014 13:00 tot 17:30

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

Licht is een belangrijke teeltfactor. Om het benodigde lichtniveau zo optimaal mogelijk te krijgen is de eerste stap om zoveel mogelijk daglicht te gebruiken. Vervolgens gaat u het extra licht maximaal inzetten door LED-belichting of een betere lichtverdeling.

Recent zijn diverse onderzoeken over licht afgerond. Ook komen er steeds meer technische mogelijkheden. Hoogste tijd dus om u bij te praten over deze ontwikkelingen. Het thema van de bijeenkomst is 'Meer grip op licht'.  

Programma
13:00u Inloop
13:30u Welkom door Dennis Medema (LTO Glaskracht Nederland) & Hoe te besparen op belichting door prof. Leo Marcelis (Wageningen UR)
14:00u Rondgang langs diverse kasproeven bij Wageningen UR Glastuinbouw: Sturen op compactheid, in het IDC-Led met kalanchoë, potroos en potchrysant. Groeilicht Gerbera. HI-LED, gebruik maken van lichtkleuren in de glastuinbouw.
15:00u Pauze
15:30u Workshopronde 1
16:30u Workshopronde 2
17:30u Afsluiting met een hapje en een drankje

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

Lichtbenutting bij CAM-planten

Met Sander Hogewoning (Plant Lighting) en René ’t Hoen (DLV Plant):

Bij CAM-planten (o.a. Phalaenopsis, Kalanchoe, Bromelia) blijkt nog veel te winnen valt op het gebied van belichting en CO2 dosering. Wat zijn de recente onderzoeksresultaten? Hoe is deze kennis toe te passen in de praktijk?

Besparen op belichting bij C3-gewassen

Met Nieves Garcia (Wageningen UR Glastuinbouw) en Edwin v.d. Knaap (DLV Plant):

Afgelopen periode zijn diverse onderzoeken afgerond (o.a. bij Roos, Alstroemeria, Chrysant, Gerbera en Lisianthus). U wordt bijgepraat over de belangrijkste onderzoeksresultaten. Welke resultaten hebben betrekking op uw gewas?

Stuurlicht voor bloei, groei en compactheid

Met Govert Trouwborst (Plant Lighting) en Arca Kromwijk (Wageningen UR Glastuinbouw):

Wat is stuurlicht? Wat levert dit de glastuinbouw? Wat kunt u leren van de onderzoeksresultaten?

Monitoren van de fotosynthese

Met Anja Dieleman (Wageningen UR Glastuinbouw) en Sander Pot (PlantDynamics):

Iedereen streeft naar een goede lichtbenutting van zijn gewas voor de fotosynthese. Bij daglicht is het van belang om stress te voorkomen door teveel licht en bij belichting wil je juist dat al het licht wordt gebruikt voor de fotosynthese. Hoe realiseer je dit? Welke gereedschappen kun je hiervoor gebruiken?

Technische ontwikkelingen, zowel in kunstlicht als in daglicht(beïnvloeding)

Met Gert-Jan Swinkels (Wageningen UR Glastuinbouw) en Stefan Persoon (Inno-Agro):

De ontwikkelingen in belichting, schermen, diffuus glas en coatings gaan snel. U wordt bijgepraat over de stand van zaken.

Beter benutten van daglicht bij potplanten

Met Filip van Noort (Wageningen UR Glastuinbouw) en Ed Konijn (IMAC):

Deze workshop heeft betrekking op het onderzoek ‘Grip op licht’ (o.a. Potanthurium, Potorchidee en Bromelia) en wordt een doorkijkje gemaakt naar andere gewassen. Graag denken we met u na over welke nieuwe kennis nog ontwikkeld moet worden om nog meer grip op licht te krijgen en daarbij energie te besparen.

Ervaringen van het IDC-LED vertaald naar de praktijk

Met Danielle Smits-van Tuijl en Esther de Beer (Philips):

Wat zijn de resultaten van recente praktijkproeven en waar moet je als teler op letten als LED ter sprake komt?

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Arthur van den Berg, telefoon (010) 800 84 19, mobiel 06 237 579 68, e-mail avandenberg@ltoglaskracht.nl of Dennis Medema, telefoon (010) 800 84 21, mobiel 06 422 530 55, e-mail dmedema@ltoglaskracht.nl

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw in het kader van het programma Kas als Energiebron; het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.