Promotie

Life in the polar oceans: the role of sea ice in the biology and ecology of marine species

Promovendus ms. FL (Fokje) Schaafsma MSc
Promotor prof.dr. HJ (Han) Lindeboom
Copromotor dr. JA (Jan Andries) van Franeker
Copromotor dr HF Flores
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer
Datum

vr 16 november 2018 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

In het zee-ijs van de poolzeeƫn leven algen en andere kleine organismen, die op hun beurt een voedselbron vormen voor andere onder het ijs levende dieren. Kennis over hoe dieren deze voedselbron gebruiken is nog steeds onvolledig. Daarnaast heeft het zee-ijs nog andere functies in het leven van mariene soorten, bijvoorbeeld als schuilplaats voor predatoren. In dit proefschrift werd, in zowel het noordpool- als het zuidpoolgebied, onderzoek gedaan naar het belang van zee-ijs in het leven van dieren zoals Antarctische krill en Arctische kabeljauw. Dit werd gedaan door te kijken naar verspreiding, dieet en energie-inhoud, in relatie tot eigenschappen van het ijs. Meer kennis over het gebruik van zee-ijs door verschillende soorten en het effect van zee-ijs op hun verspreiding is nodig om consequenties van de huidige klimaatverandering te kunnen voorspellen. Daarnaast is informatie over de voedselketen belangrijk om visserijbeleid te kunnen maken waarbij het oogsten van een bepaald deel van de populatie geen permanente, negatieve gevolgen heeft voor het ecosysteem.