Local Institutions and Rural Development. Evidence from Liberia

Promotie

Local Institutions and Rural Development. Evidence from Liberia

Promovendus dr. G (Gonne) Beekman
Promotor prof.dr.ir. EH (Erwin) Bulte
Copromotor ir. EEM (Lonneke) Nillesen
Organisatie Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie
Datum

wo 21 oktober 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Deze thesis richt zich op de rol van lokale (informele) instituties voor ontwikkeling, op basis van data uit Liberia. Ik laat zien dat nauw-verweven familienetwerken nadelig kunnen zijn voor economische beslissingen, omdat familiebanden vaak samengaan met strikte normen rondom het delen van inkomen. Ook toon ik aan dat de kwaliteit van lokaal bestuur belangrijk is: corruptie door dorpsleiders is nadelig voor dagelijkse investeringsbeslissingen van dorpelingen. Ten slotte evalueer ik de effectiviteit van een ruraal ontwikkelingsproject dat zich richt op het versterken van voedselzekerheid en vertrouwen tussen dorpelingen.  De resultaten laten zien dat deze effecten op zijn best marginaal zijn, en lokale instituties spelen hierbij opnieuw een rol.

Instituties zijn moeilijk te veranderen omdat ze verankerd liggen in historische context. Beleidsmakers zouden het ontstaan van alternatieve instituties echter wel kunnen ondersteunen. In beide gevallen is een goed begrip van de vergaande invloed van lokale instituties belangrijk: dit onderzoek draagt daaraan bij.