Activiteit

Logistics network design & control: managing product quality in a blooming sector

Samenvatting

De sierteeltsector moet veranderen van een aanbodgedreven naar een vraaggedreven keten, wat betekent dat een ander type logistiek netwerk nodig is. Hybride optimalisatie en simulatiemodellen van alternatieve netwerken laten zien dat bederfelijkheid van producten invloed heeft op de haalbaarheid en geschiktheid van een netwerk.