Activiteit

Lunchbijeenkomst en werkatelier Informational Governance

Informatie technologie gebruiken om duurzaamheid te realiseren!

Organisator Wageningen University & Research
Datum

wo 22 april 2015

Locatie Ministerie van Economische Zaken

Het gebruik van informatie technologie zoals internet, sociale media en slimme app applicaties heeft grote invloed op het werken aan  duurzaamheidsvraagstukken. Aan de ene kant ontstaan er allerlei nieuwe mogelijkheden voor sturing en dienstverlening en aan de andere kant resulteert het in een fundamentele verandering van de machtsposities van overheden, onderzoeksinstituten en bedrijven. Het onderzoeksprogramma Informational Governance van Wageningen UR, onderzoekt deze interessante dynamiek en vertaalt de inzichten in innovatieve vormen van sturing. In de bijeenkomst presenteren de onderzoekers de eerste resultaten en gaan met de aanwezigen in gesprek over het  praktische nut van deze resultaten voor het realiseren van de verschillende duurzaamheidsuitdagingen die er liggen in het groene domein.

Dagvoorzitter is Prof. dr. Paul Opdam en het programma bestaat uit twee delen:

12:00 - 13:30 uur – Lunchbijeenkomst waarin onderzoekers de resultaten van hun onderzoek presenteren en het gesprek aan gaan over de rol van Informational goverance voor duurzaamheid.

  • Informational governance: een kansrijke sturingsfilosofie of het einde van sturingsambities?
  • Social media als nieuw speelveld voor controversiële agro-food kwesties  Tim Stevens PhD Wageningen UR
  • Hoe kan informatie over ecosysteemdiensten de planvorming in gebiedsprocessen beïnvloeden? Dr. Claire Vos - Senior onderzoeker Landschapsecologie Wageningen UR

14:00-17:00 uur Werkatelier Informational Governance waarin onderzoekers en stakeholders rond een aantal concrete casussen gezamenlijk verkennen hoe de inzichten uit het onderzoeksprogramma kunnen bijdragen aan het oplossen van praktijkvraagstukken in het streven naar duurzaamheid. In de praktijkcases komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verbeteren van de leefomgeving - bijenlandschap
  • Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij
  • Bevorderen van duurzame consumptiepatronen

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich vanuit de overheid, het bedrijfsleven of een maatschappelijke organisatie inzet voor duurzame ontwikkeling en wil ontdekken hoe Informational Governance of het sturen met informatie kan bijdragen aan deze uitdaging.