Promotie

Making a Difference: Boundary Management in Spatial Governance

Samenvatting

In pogingen om ruimtelijke ontwikkeling te beïnvloeden, vinden discussies plaats over verschillen tussen plekken en gebieden en over de rollen van overheid en samenleving. In die discussies moeten betrokkenen zich zien te verhouden tot andere groepen betrokkenen. Met andere woorden, grenzen (tussen overheid en maatschappij, tussen betekenissen van plekken, tussen verschillende groepen mensen) zijn alomtegenwoordig in ruimtelijke sturing. Behoort het stadsrandgebied bij de stad of het platteland? Kan natuur geïntegreerd worden in landbouw? Hoe moet de overheid zich verhouden tot initiatief van onderop? En hoe kunnen mensen samenwerken ondanks verschillen in  achtergrond, cultuur en kennis? Mensen hebben allerlei manieren bedacht om met grenzen om te gaan. Deze studie onderzoekt zulke grensarrangementen in praktijken van ruimtelijke sturing, zoals grensconcepten, grensorganisaties en sociaal leren. Grensarrangementen worden vaak gecombineerd voor een effectieve beïnvloeding van grenzen, ook omdat meestal meerdere grenzen relevant zijn.