Making a Difference: Boundary Management in Spatial Governance

Promotie

Making a Difference: Boundary Management in Spatial Governance

Promovendus dr.ir. J (Judith) Westerink
Promotor Adri prof.dr.ir. A (Adri) van den Brink
prof.dr.ir. CJAM (Katrien) Termeer
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bestuurskunde, Landschapsarchitectuur
Datum

wo 26 oktober 2016 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

In pogingen om ruimtelijke ontwikkeling te beïnvloeden, vinden discussies plaats over verschillen tussen plekken en gebieden en over de rollen van overheid en samenleving. In die discussies moeten betrokkenen zich zien te verhouden tot andere groepen betrokkenen. Met andere woorden, grenzen (tussen overheid en maatschappij, tussen betekenissen van plekken, tussen verschillende groepen mensen) zijn alomtegenwoordig in ruimtelijke sturing. Behoort het stadsrandgebied bij de stad of het platteland? Kan natuur geïntegreerd worden in landbouw? Hoe moet de overheid zich verhouden tot initiatief van onderop? En hoe kunnen mensen samenwerken ondanks verschillen in  achtergrond, cultuur en kennis? Mensen hebben allerlei manieren bedacht om met grenzen om te gaan. Deze studie onderzoekt zulke grensarrangementen in praktijken van ruimtelijke sturing, zoals grensconcepten, grensorganisaties en sociaal leren. Grensarrangementen worden vaak gecombineerd voor een effectieve beïnvloeding van grenzen, ook omdat meestal meerdere grenzen relevant zijn.