Promotie

Management of rice seed during insurgency: a case study in Sierra Leone

Samenvatting

Deze studie omtrent rijstzaad in onrustige tijden bouwt voort op eerdere bevindingen met betrekking tot het beheren van rijstzaad door boeren onder omstandigheden met lage input. De studie begint met een regionale focus , gebruikmakend van methoden uit de sociale en biologische wetenschappen, en richt zich op de humane en omgevingsfactoren die de portfolio van rijstvariëteiten bepalen die door kleinschalige boeren in West-Afrika worden geteeld. Van daaruit richt de studie zich met name op veldwerk in Sierra Leone.

Dit PhD onderzoek bouwt voort op de veronderstelling dat de oorlog in Sierra Leone leidde tot een vermindering van de genetische diversiteit van het rijstzaad van boeren. Het wetenschappelijke doel was om een beter begrip te krijgen van de principes die ten grondslag liggen aan de zaadselectie door de boer. Welke soorten zaden worden geselecteerd, en hoe wordt rassendiversiteit behouden (of verloren) onder een reeks van operationele omstandigheden, inclusief extreme gebeurtenissen, zoals oorlog? De praktische bezwaren hebben betrekking op de ontwikkelings- en leveringsoverwegingen van zaad bij humanitaire crises. De rassen van boeren zijn het resultaat van lange en complexe trajecten van selectie gestuurd door lokaal menselijk handelen. Zo zijn rijstvariëteiten naar voren gekomen die zijn aangepast aan de West-Afrikaanse landbouwomstandigheden. De rijstdiversiteit die boeren weten te behouden lijkt een onderdeel van een strategie in risicospreiding die ook toevalligerwijs kan leiden tot innovatieve successen in variëteiten. Wij bepleiten dan ook dat boeren en boerenrassen effectiever betrokken moeten worden bij gewasontwikkelingen.