Masterclass 'Bedrijfsvoering voor agrarisch bedrijf'

Cursus

Masterclass 'Bedrijfsvoering voor agrarisch bedrijf'

Een agrarische bedrijf vergt steeds meer ondernemerschap. Behalve vakmanschap heeft u lef, visie en daadkracht nodig. Wilt u financieel-economisch bij de best presterende ondernemers horen? Vraagt u zich af hoe u als agrarisch ondernemer uw marktpositie kunt verbeteren? En welke richting u uw agrarische onderneming moet opsturen om in de toekomst succesvol te blijven?

Organisator Reed Business Media in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en Wageningen Academy
Datum

di 13 oktober 2015

Locatie Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

De masterclass Bedrijfsvoering in agrarisch bedrijf leert u vanuit een geheel andere blik naar uw onderneming te kijken. Door het behandelen van diverse bedrijfskundige en financiële thema’s wordt u uit uw comfortzone getrokken en uitgedaagd om kritisch naar uw ondernemerschap te kijken. Laat u inspireren op de Boerderij Academy door hoogleraren van Nyenrode en krijg nieuwe inzichten op het gebied van ondernemerschap en organisatie.

Doelgroep

Deze masterclass is ontwikkeld voor agrarische ondernemers die meer inzicht willen in financieringsmodellen van de onderneming en die willen werken aan de groei en winstgevendheid van hun onderneming.


Resultaat

De masterclass Bedrijfsvoering in agrarisch bedrijf leert u vanuit een geheel andere blik naar uw onderneming te kijken. Door het behandelen van diverse bedrijfskundige en financiële thema’s wordt u uit uw comfortzone getrokken en uitgedaagd om kritisch naar uw ondernemerschap te kijken. Laat u inspireren op de Boerderij Academy door hoogleraren van Nyenrode en Wageningen UR en krijg nieuwe inzichten op het gebied van ondernemerschap en organisatie.

Resultaten:

 • Relevante nieuwe inzichten op het gebied van ondernemerschap en organisatie
 • Groei door samenwerkingsverbanden aan te gaan
 • Krijg inzicht in hoe een financierder naar uw onderneming kijkt
 • Verbeter uw bedrijfsprocessen en word efficiënter
 • Breid uw netwerk uit en deel ervaringen
 • Pas opgedane inzichten meteen toe in uw eigen onderneming

Programma

Dag 1 - Dinsdag 13 oktober 2015

08:30 – 09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:00 – 09:15 uur Kennismaking & Introductie 

Jan Vullings, Hoofdredacteur Boerderij 

09:15 – 10:45 uur Trends in het agrarisch bedrijf

 • Door specialisatie en schaalvergroting voorbij het gezinsbedrijf
 • Nieuwe marktvormen door ICT en consumentenvoorkeuren
 • Burgers en NGOs dwingen sociale innovatie af 

De trend naar specialisatie en schaalvergroting lijkt groter dan ooit. Als het niet hier kan, kiezen ondernemers soms voor een andere locatie. Anderen maken het beste van de locatie waar ze zitten en zien kans schaalvergroting te realiseren door intensieve samenwerking of door veel waarde aan producten en locatie toe te voegen en te kiezen voor korte ketens. Meer dan ooit komen verschillen in consumentenvoorkeuren tot uiting in productdifferentiatie en leiden tot andere marktvormen. ICT versterkt deze trends. Burgers en NGO’s blijven onverminderd kritisch op het functioneren van de agrosector en dwingen ondernemers meer rekening te houden met de maatschappij. Deze dynamische omgeving stelt hoge eisen aan het ondernemerschap, en biedt dus ook kansen.

Drs. Krijn Poppe, Research manager bij Agricultural Economics Research Institute 

10:45 - 12:15 uur Familiebedrijf

Prof. dr. Roberto Flören,
Hoogleraar Familiebedrijf bij Nyenrode Business Universiteit

12:15 – 13:00 uur Lunchpauze

13.00 – 15.00 uur Risicomanagement in de bedrijfsvoering

 • Opstellen van een risicoscan
 • Doorrekenen impact van risico's (stresstest)
 • Effectiviteit van prijsrisicomanagement 

Goed risicomanagement vereist inzicht in de risico’s: spelen nieuwe risico’s een rol, zijn oude risico’s aan het veranderen? Deze bijdrage houdt de risico’s van een aantal sectoren tegen het licht. Vervolgens wordt de impact (kans, effect) ingeschat. Welke data zijn hiervoor nodig? Hoe gaan we om met de onzekerheid over de uitkomst? Ook staan we stil bij de vraag of bedrijven zijn opgewassen tegen de risico’s, of worden kritische financiële drempelwaardes overschreden (stresstest)? Vervolgens gaan we in op diverse instrumenten voor prijsrisicomanagement, variërend van het inbouwen van flexibiliteit tot termijncontracten. De effectiviteit van de instrumenten wordt besproken voor diverse agrarische sectoren en schakels in de keten. 

Dr. ir. Miranda Meuwissen, Wageningen Universiteit  

15:00 - 18:00 uur De coöperatie en de eigen bedrijfsvoering 

Prof. dr. ir. Gert van Dijk, Hoogleraar Cooperatieve Business Administration & Management bij Nyenrode Business Universiteit  

Dag 2 - Dinsdag 10 november 2015

09:00 – 09:30 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 12.30 uur De markt van ondernemingsfinanciering

Strategie en risicomanagement bepalen in hoge mate de financieringsmogelijkheden van ondernemingen. Nieuw is dat banken strategie zwaarder wegen in hun kredietbeoordeling, met name in het MKB segment. De markt van ondernemingsfinanciering wordt in toenemende mate een “vrije” markt van vraag en aanbod. Zo krijgt het MKB niet meer “automatisch” financiering van een bank. De huidige situatie in het MKB segment komt uitgebreid aan bod. Belangrijk is dat u als ondernemer inzicht heeft in hoe financieringskosten – o.a. door banken - worden bepaald en in welke mate een onderneming zich met vreemd vermogen kan financieren.

Prof dr. ir. Herbert Rijken, Hoogleraar Corporate Finance bij VU Amsterdam  

12:30 – 13:30 uur Lunchpauze

13.30 – 15.00 uur Bedrijfsvoering en persoonlijk leiderschap - Energy drives 

Dr. Ir. Henk Kievit,  
Directeur van het  center  Entrepreneurship & Stewardship en Programmadirecteur  van het  Modular Executive MBA

15.00 – 18.00 uur Operationeel management 

 • Wat zijn de bottlenecks binnen het agrarisch bedrijf? 

Prof. dr. Bert Kersten, Hoogleraar Bedrijfsprocessen & ICT bij Nyenrode Business Universiteit

18.00 - 19.00 uur Diner

19.00 - 20.30 uur Agrarisch ondernemerschap en Financiering, Prof. dr. ir. RBM (Ruud) Huirne, directeur Food & Agri Nederland binnen Rabobank Nederland   

 • Wereldvoedselvoorziening en de kansen voor de Nederlandse agrarische ondernemers 
 • Visie op agrarisch ondernemerschap
 • Financiering van innovatieve agrarische bedrijven 

De sterke toename van de vraag naar voedsel in de wereld biedt uitstekende kansen voor Nederlandse ondermemers in land- en tuinbouw. Ook voor andere bedrijven in de agribusiness. Maar om hiervan te kunnen profiteren moeten ondernemers wel over de nodige competenties beschikken. Belangrijke aspecten van agrarisch ondernemerschap komen aan de orde. Kansen moeten worden omgezet in innovatieve maar concrete plannen. Het financieren van dergelijke plannen is soms lastig. Naast de mogelijkheden van reguliere bancaire financiering zal een aantal alternatieve financieringsvormen besproken worden.