Cursus

Masterclass: Korte ketens

Steeds meer voedselproducenten uit de Rotterdamse regio zoeken het contact met de stad voor de rechtstreekse afzet. Aan de andere kant is er een steeds grotere groep stedelijke consumenten in ondernemers die interesse heeft in regionaal verbouwde versproducten, waarbij de herkomst en wijze van telen bekend is. De korte ketens die hierdoor ontstaan bieden veel kansen en mogelijkheden.

Organisator Gemeente Rotterdam, gemeente Krimpenerwaard, Wageningen UR & gemeente Midden-Delfland
Datum

vr 17 juli 2015 tot vr 20 november 2015

De masterclass is bedoeld voor producenten van primaire producten uit de omgeving van Rotterdam, die zich directer op de stedelijke consumenten ondernemer wil richten. Tevens nodigen we Rotterdamse initiatieven rondom korte ketens ook uit om deel te nemen. Wij verwachten van deelnemers dat zij openstaan voor veranderingen in hun bedrijfsvoering en dat zij bereid zijn tijd vrij te maken voor het doen van opdrachten buiten de bijeenkomsten om. Er wordt dus een actieve bijdrage van u verwacht. Wij streven ernaar om een zo divers mogelijke groep samen te stellen qua sector (tuinbouw, akkerbouw, visserij, stadslandbouw, melkveehouderij) leeftijd, geografische ligging en ondernemerservaring.

Bezoek aan World Expo Milaan

brengt een vierdaags bezoek aan Milaan! De World Expo die daar plaatsvindt, heeft als thema Feeding the Planet, Energy for Life. Bedrijven en landen uit de hele wereld laten daar zien hoe zij met toekomstige voedselvraagstukken om gaan.

Ook bezoekt u het landbouwpark Parco Agricolo Sud Milano waar agrariërs de ruimte krijgen om lokaal voedsel te produceren voor de grote stad. Dé plek om kennis te vinden en inspiratie op te doen over het thema voedsel en korte ketens.