Masterclass Living Soils

Cursus

Masterclass Living Soils

Duurzaam bodembeheer is van wezenlijk belang voor het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. Het gaat hierbij om een geïntegreerde aanpak. Er vindt al vele jaren intensief onderzoek plaats naar duurzaam bodembeheer. In deze cursus worden de laatste wetenschappelijke inzichten besproken en integraal vertaald naar verschillende praktijk situaties.

Organisator Wageningen Academy en Centre for Soil Ecology
Duur 4 bijeenkomsten
Setup Campus WUR

Aanpak Masterclass Living Soils

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, met elk een eigen thema. De bijeenkomsten vinden plaats op een 4-tal maandagen, in Wageningen.
Elke bijeenkomst start om 13.30u en is rond 21.00u afgelopen.

• Organisch materiaal: nut en noodzaak

• Ziekten en plagen onder controle

• Nutriënten in balans

• Bodemstructuur vraagt een geïntegreerde aanpak

Elke bijeenkomst kent een zelfde uitgebalanceerde opzet van theorie en praktijk waarbij diverse experts hun kennis delen en toelichten. Voor meer informatie kunt u de flyer downloaden (zie de blauwe button).

Doelgroep

Is duurzaam bodembeheer belangrijk voor u? Bent u opzoek naar verdiepende inhoudelijke kennis met betrekking tot de bodem, zowel op fysisch, chemisch als biologisch gebied? Is het voor u van belang dat u deze kennis integraal moet toepassen en vertalen naar de praktijk?
Bijvoorbeeld als adviseur, specialist, bij een toeleverancier, waterschap, belangenorganisatie? Dan is deze cursus precies wat u zoekt!

Resultaat

Na de cursus beschikt u over de meest recente inzichten uit onderzoek als het gaat over duurzaam bodembeheer. Daarnaast heeft u geleerd hoe u deze inzichten toe kunt passen in uw eigen praktijk situatie. Tijdens de bijeenkomsten wordt ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers gefaciliteerd en gestimuleerd.

    Cursusleider

    De cursusleider van deze Masterclass is dr. G. (Gerard) Korthals, werkzaam bij het Centre for Soil Ecology.