Training programme

Masterclass Reflexive Monitoring

Barbara van Mierlo organises a training Reflexive Monitoring together with the Erasmus University Rotterdam on the following dates: 10 October 2019, 7 November 2019, 16 January 2020, Rotterdam. The training will be in Dutch.

Organised by Knowledge Technology and Innovation
Date

Thu 10 October 2019 09:00

Thu 7 November 2019 09:00

Thu 16 January 2020 09:00

Venue Erasmus University Rotterdam

Of u zich nu bezig houdt met dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen in het sociaal domein, de omgevingswet of de energietransitie. Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die nopen tot andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren.

Juist omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden. Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen. Deze systematiek van monitoring staat haaks op transitie, die zich immers kenmerkt door onzekerheid en controverse.

Deze masterclass biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. U maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring

De masterclass wordt gegeven door dr. PJ Beers (DRIFT) en dr. Barbara van Mierlo (Wageningen University & Research).