Masterclasses Agro Food & Technology Week

Congres

Masterclasses Agro Food & Technology Week 1 - 4 december

Het FME Cluster Agro & Food organiseert samen met Wageningen UR de Agro Food & Technology Week. Dit vierdaagse evenement staat in het teken van kennis, keten en innovatie. De week bestaat uit masterclasses, congressen en de Agro Food & Technology Award met als doel innovatie in de keten stimuleren en concreet maken.

Organisator Wageningen Food & Biobased Research
Datum

ma 1 december 2014 tot do 4 december 2014

De Nederlandse Agro & Food sector staat internationaal in hoog aanzien. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden  en vooral, welke oplossingen Nederland te bieden heeft. Om deze vooraanstaande positie in de wereld te behouden en te versterken, is samenwerking in de keten cruciaal. Dat is precies waar het om draait tijdens de Agro Food & Technology Week.

Tijdens de week worden alle ingrediënten geboden om innovatiekansen concreet te maken en te verzilveren. Laat u inspireren door diverse lezingen en interactieve sessies over ‘hygiënisch ontwerpen’, ‘energie-efficiënt koelen en verwarmen’, ‘intelligente verpakkingen’ en ‘Customization van Food door middel van 3D printen’.

Masterclasses: 1 en 2 december

Op 1 en 2 december organiseert Wageningen UR een viertal masterclasses. Topsprekers uit de wetenschap en het bedrijfsleven geven een beeld van de nieuwste ontwikkelingen en trends, en gaan met u in discussie over hoe de toekomstige uitdagingen moeten worden aangepakt. Daarnaast vertelt een eigenaar van een succesvolle start-up zijn persoonlijk verhaal over hoe hij innovatie tot zijn dagelijks werk heeft gemaakt. Met alle opgedane kennis gaat u tijdens de masterclass aan de slag om een innovatief idee te ontwikkelen en te pitchen.

De masterclasses vinden plaats op de campus van Wageningen UR en worden begeleid door Professional Rebel. In totaal kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan een masterclass.

Schrijf u in voor onderstaande masterclasses en laat u inspireren!

Masterclasses Hygiënisch ontwerp

Visie programma

Deelnemers aan de masterclass worden uitgedaagd om de geleerde lessen van het programma daadwerkelijk op hun bedrijfsvoering toe te passen. Door inzet van bijzondere sprekers en activerende methodieken beklijft de kennis en worden deelnemers geënthousiasmeerd om gezamenlijk aan nieuwe ontwikkelingen te gaan werken. Daarbij zorgt Professional Rebel* voor een nieuwe invalshoek, namelijk de succesvolle startup die aan de hand van persoonlijke ervaringen een inkijkje geeft in hoe innovatieve bedrijfsvoering in de praktijk gerealiseerd kan worden. Om het maximale persoonlijke rendement te bereiken is de groepsgrootte per masterclass beperkt tot 30 personen.

Thema van de dag: Masterclass Hygiënisch ontwerp

De voedingsindustrie probeert de voedselveiligheid te vergroten en recalls te vermijden, onder andere door het actief managen van de risico’s wat betreft hygiëne van procesapparatuur. Er is veel wetenschappelijke kennis beschikbaar over innovatieve materialen met bijzondere oppervlakte-eigenschappen, CIP-systemen met sensoren, draadloze communicatie, automatisering, risicoanalyses en snelle online microbiële identificatiemethoden. Het is voor producenten niet eenvoudig om uit de vele mogelijkheden het best passende hygiënisch ontwerp te kiezen. En machinebouwers hebben te maken met vele verschillende productieprocessen en ontbrekende of onduidelijke regels en normen. Hoe kunnen we door bestaande kennis te delen en te standaardiseren, de wetenschapper, voedselproducent en machinebouwer dichter bij elkaar brengen en succesvol hygiënisch ontwerp van procesapparatuur bevorderen? En hoe kan de voorsprong van de Nederlandse sector internationaal benut worden?

Programma
09.30-10.00u Ontvangst, registratie en koffie/thee
10.00-10.30u Masterclass Kick-off
10.30-11.15u Time for Science; Wouter Burggraaf (EHEDG). Wouter geeft in 20 minuten een overzicht van de internationale innovaties op het gebied van hygiënisch ontwerp. Hij zal de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hygiënisch ontwerp toelichten, die machinebouwers en eindgebruikers in de agro food industrie vooruit kunnen helpen. Waar liggen de kansen en valkuilen? Wat is er duidelijk vanuit de wet- en regelgeving, en op welke gebieden ontbreekt er nog kennis? Hoe kan de beschikbare kennis rondom hygiënisch ontwerp optimaal worden benut om de risico’s op besmettingen te reduceren? Hierover gaat hij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Wouter kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Wouter Burggraaf is de expert op het gebied van hygiënisch ontwerp.
11.15-11.30u Koffie & Thee pauze
11.30-12.15u Captain of Industry; Frans Saurwalt (Kropman Contamination Control). Frans bespreekt in 20 minuten waar volgens hem de kansen en uitdagingen liggen wat betreft hygiënisch design, dit zal hij doen aan de hand van een paar voorbeeld projecten. Maar wat is de incentive voor bedrijven om te investeren in innovatie op het gebied van hygiënisch ontwerp? Hierover volgt een discussie met de deelnemers en sluit Frans de Time for Science af door het stellen van kritische vragen om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Frans Sauerwalt is expert op het gebied van hygiënisch ontwerp en het project management hiervan.
12.15-13.15u Lunch
13.15-14.00u Captain of Industry; Peter Tips (Mead Johnson). Peter Tips vertelt in 20 minuten hoe hij vanuit de industrie bezig is met innovaties rondom hygiënisch ontwerp. Hij zal ingaan op het ontwerp van de droge fabriek, waarbij door het ontwerp kan worden voorkomen dat water op ongewenste plaatsen terechtkomt of aanleiding kan zijn voor microbiologische groei. Wat zijn de uitdagingen, qua ontwerp, maar ook qua return of investment? Hierover gaat hij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Peter kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Peter Tips is expert op het gebied van hygiënisch ontwerp en heeft ervaring met het ontwerp van de droge fabriek.
14.00-15.00u Startup Talk; Christiaan Maats (OATshoes). Christiaan Maats, oprichter van de start-up OATshoes, deelt zijn leercurve en geeft inzichten in het proces tot innovatie. Christiaan wil met zijn sneakers laten zien hoe duurzame schoenen niet geitenwollensokken hoeven te zijn, maar juist mooi. Met een ontwikkelproces van twee jaar, op zoek naar biologisch afbreekbaar materiaal, heeft hij veel ervaring met innovatie en creativiteit. Begraaf deze sneakers, en er komt een plantje uit gegroeid. Biografie: Christiaan Maats is oprichter van de start-up OATshoes.
15.00-18.00u Be innovative. In deze sessie daagt Professional Rebel het publiek uit om, met de geleerde lessen van de dag, innovatief en radicaal te denken. Deze radicale ideeën worden vervolgens in groepjes van 3-4 omgezet naar werkbare kansen en business cases. Wat betekenen deze kansen voor hun eigen business en de vandaag ontstane netwerken? Hoe kunnen deze worden gerealiseerd, bijvoorbeeld binnen Horizon 2020 of het Topsectoren beleid? Al deze vragen worden uiteindelijk omgezet naar concrete acties en iedere deelnemer gaat met een concreet to do lijstje naar huis.
18.00-19.30u Diner, netwerken en rondleiding Food & Biobased Research en Restaurant van de Toekomst.

Resultaat van de dag: Ga naar huis met een To-Do lijst voor wat u met de input van vandaag in uw functie gaat doen en wie u daar eventueel voor nodig heeft.

Kennisvoucher WUR/TNO: Cadeau na deze dag: Iedere deelnemer aan de Masterclass ontvangt een kennisvoucher die bij WUR en TNO kan worden omgezet in een aantal uren consultancy voor de verdere uitwerking van de innovatieve ideeën. Om de samenwerking direct vanaf de masterclass te stimuleren wordt de gezamenlijke inzet van vouchers door een aantal bedrijven beloond met een recht op extra uren consultancy.

Kosten deelname (inclusief kennisvoucher WUR/TNO): € 1495,- (incl. BTW) per dag. Het aantal beschikbare plaatsen per masterclass is 30. Er is een kortingsregeling voor de leden van FME-CWM (€ 995,- incl. BTW) en leden van gelieerde brancheverenigingen van FME Agro Food Cluster (€ 1195,- incl. BTW). Voor iedere deelnemer is er een kennisvoucher beschikbaar die kan worden ingezet voor verdere begeleiding bij de uitwerking van een specifieke casus. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de deelnamekosten.

Datum & locatie: De masterclass Hygiënisch ontwerp vindt plaats op 1 december 2014 in gebouw Impulse op de nieuwe Campus van Wageningen UR.

*Professional Rebel: De masterclasses worden begeleid door Professional Rebel. Zij hebben veel ervaring met het stimuleren van business innovatie en ondernemerschap bij individuen en binnen corporate organisaties. Dit doen zij onder andere met de organisatie van masterclasses en Business Innovation Tour. Leer van de voorlopers in de markt, versterk uw innovatiekracht en verbeter uw bedrijf. Voor hun portfolio zie http://www.professionalrebel.nl/

Masterclasses Customized nutrition met 3D-printing

Visie programma

Deelnemers aan de masterclass worden uitgedaagd om de geleerde lessen van het programma daadwerkelijk op hun bedrijfsvoering toe te passen. Door inzet van bijzondere sprekers en activerende methodieken beklijft de kennis en worden deelnemers geënthousiasmeerd om gezamenlijk aan nieuwe ontwikkelingen te gaan werken. Daarbij zorgt Professional Rebel* voor een nieuwe invalshoek, namelijk de succesvolle startup die aan de hand van persoonlijke ervaringen een inkijkje geeft in hoe innovatieve bedrijfsvoering in de praktijk gerealiseerd kan worden. Om het maximale persoonlijke rendement te bereiken is de groepsgrootte per masterclass beperkt tot 30 personen.

Thema van de dag: Masterclass Customized nutrition met 3D-printing

Het duurzaam en gezonder maken van voedsel kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door minder voedsel te verspillen, andere grondstoffen te gebruiken of jouw voeding af te stemmen op je genenpaspoort. Er komen steeds betere technische applicaties beschikbaar die grote hoeveelheden data beschikbaar maken over de ‘quantified self’. Een interessante technologische oplossing voor voeding op maat (customized nutrition) is 3D food printing. Toch wordt er nog maar weinig geïnvesteerd om de techniek naar de markt te brengen. Waarom? Wat zijn de korte en lange termijn uitdagingen om de flexibiliteit van de technologie te vergroten, de keten hiervoor verder te ontwikkelen en de consumenten acceptatie/vraag te vergroten? Welke partijen moeten aanschuiven om dit te realiseren en welke uitdagingen kunnen we samen oplossen? Kortom, hoe maken we met 3D food printing de stap van grappig en hype naar een brede, waarde-toevoegende toepassing?

Programma
09.30-10.00u Ontvangst, registratie en koffie/thee
10.00-10.30u Masterclass Kick-off
10.30-11.15u Time for Science; Liesbeth Luijndijk (Wageningen UR) Liesbeth schetst in 20 minuten wat customized food betekent en hoe we onderweg zijn richting personalized foods. Nieuwe kennis over ons DNA-profiel en sensoren en apps die onze fysieke toestand en aankoop gedrag monitoren kunnen worden ingezet om gezondheidsdoelen na te streven. Wat zijn de randvoorwaarden voor succes, welke ketenpartners moeten er betrokken worden in het proces en wat zou de rol van technologieën zoals de 3D printer hierin kunnen zijn? Hierover gaat zij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Liesbeth kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Liesbeth Luijendijk is expert op het gebied van personalized foods, ICT, quantified self and big data. EVMI artikel; Voedingsapps: het dilemma van data
11.15-11.30u Koffie & Thee pauze
11.30-12.15u Time for Science; Kjeld van Bommel (TNO). Kjeld schetst in 20 minuten hoe de ontwikkelingen rondom 3D food printen er momenteel voor staan en waar hij denkt dat de kansen en uitdagingen voor de toekomst liggen, bijvoorbeeld wat betreft de logistiek, de keteninrichting en het structureren van het voedsel. En zal de 3D printer bij consumenten komen te staan of bij de cateraar? En dient deze techniek alleen een fun doel of kan die ook een bijdrage aan gezondheids- en duurzaamheidsdoelen leveren? Hierover gaat hij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Kjeld kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Kjeld van Bommel is dé expert op het gebied van voedsel 3D printen.
12.15-13.15u Lunch
13.15-14.00u Captain of Industry; Anjan Contractor (Systems & Materials Research Corp). Anjan zal vertellen over zijn ervaringen bij de ontwikkeling van de 3D food printer, gefinancierd door NASA. Daarnaast zal hij ingaan op het lopende onderzoek om micronutriënten in het voedsel zo lang mogelijk houdbaar te maken, wat essentieel is tijdens lange ruimtereizen. Waar zitten de technische vragen, welke kennis/partners ontbreken om het proces te versnellen? Ziet Anjan kansen voor de 3D foodprinter bij de consument thuis? Hierover gaat hij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Anjan kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Anjan Contractor is co-developer van the 3D food printer, gefinancierd door NASA.
14.00-15.00u Startup Talk; Stef Galle (Nouncy). Stef weet inspirerend te spreken over zijn leercurve tijdens zijn eerste startup Smart PR (inmiddels een goed lopend bedrijf) en zijn tweede startup Nouncy. Geleerd hebbend van zijn fouten bij de eerste startup, weet hij goed op welke manier hij de tweede startup in de markt zet. Deze keer test hij eerst zijn proposities, en past hij continu zijn ontwerp en concept aan. Nouncy is een online tool om jouw boodschap via social media te verspreiden. Biografie: Stef Galle is de oprichter van twee succesvolle start-ups: Smart PR en Nouncy.
15.00-18.00u Be innovative. In deze sessie daagt Professional Rebel het publiek uit om, met de geleerde lessen van de dag, innovatief en radicaal te denken. Deze radicale ideeën worden vervolgens in groepjes van 3-4 omgezet naar werkbare kansen en business cases. Wat betekenen deze kansen voor hun eigen business en de vandaag ontstane netwerken? Hoe kunnen deze worden gerealiseerd, bijvoorbeeld binnen Horizon 2020 of het Topsectoren beleid? Al deze vragen worden uiteindelijk omgezet naar concrete acties en iedere deelnemer gaat met een concreet to do lijstje naar huis.
18.00-19.30u Diner, netwerken en rondleiding Food & Biobased Research en Restaurant van de Toekomst.

Resultaat van de dag: Ga naar huis met een To-Do lijst voor wat u met de input van vandaag in uw functie gaat doen en wie u daar eventueel voor nodig heeft.

Kennisvoucher WUR/TNO: Cadeau na deze dag: Iedere deelnemer aan de Masterclass ontvangt een kennisvoucher die bij WUR en TNO kan worden omgezet in een aantal uren consultancy voor de verdere uitwerking van de innovatieve ideeën. Om de samenwerking direct vanaf de masterclass te stimuleren wordt de gezamenlijke inzet van vouchers door een aantal bedrijven beloond met een recht op extra uren consultancy.

Kosten deelname (inclusief kennisvoucher WUR/TNO): € 1495,- (incl. BTW) per dag. Het aantal beschikbare plaatsen per masterclass is 30. Er is een kortingsregeling voor de leden van FME-CWM (€ 995,- incl. BTW) en leden van gelieerde brancheverenigingen van FME Agro Food Cluster (€ 1195,- incl. BTW). Voor iedere deelnemer is er een kennisvoucher beschikbaar die kan worden ingezet voor verdere begeleiding bij de uitwerking van een specifieke casus. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de deelnamekosten.

Datum & locatie: De masterclass Customized nutrition mbv 3D printing vindt plaats op 1 december 2014 in gebouw Impulse op de nieuwe Campus van Wageningen UR.

*Professional Rebel: De masterclasses worden begeleid door Professional Rebel. Zij hebben veel ervaring met het stimuleren van business innovatie en ondernemerschap bij individuen en binnen corporate organisaties. Dit doen zij onder andere met de organisatie van masterclasses en Business Innovation Tour. Leer van de voorlopers in de markt, versterk uw innovatiekracht en verbeter uw bedrijf. Voor hun portfolio zie http://www.professionalrebel.nl/

Masterclassses Intelligente verpakkingen

Visie programma

Deelnemers aan de masterclass worden uitgedaagd om de geleerde lessen van het programma daadwerkelijk op hun bedrijfsvoering toe te passen. Door inzet van bijzondere sprekers en activerende methodieken beklijft de kennis en worden deelnemers geënthousiasmeerd om gezamenlijk aan nieuwe ontwikkelingen te gaan werken. Daarbij zorgt Professional Rebel* voor een nieuwe invalshoek, namelijk de succesvolle startup die aan de hand van persoonlijke ervaringen een inkijkje geeft in hoe innovatieve bedrijfsvoering in de praktijk gerealiseerd kan worden. Om het maximale persoonlijke rendement te bereiken is de groepsgrootte per masterclass beperkt tot 30 personen.

Thema van de dag: Masterclass Intelligente verpakkingen

Voedselketens worden steeds complexer en elke ketenschakel heeft een invloed op de uiteindelijke productkwaliteit. Steeds meer overheden, instituties en bedrijven zetten stappen om voedselverspilling in de keten te verminderen. De juiste verpakking kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Technisch zijn er veel mogelijkheden door gebruik van nieuwe materialen, chips, sensoren, modified air, nanotechnologie, tracking en tracing en big data. Waarom wachten tussenhandel, voedselproducenten en retail met investeren in echte innovaties? Wat zijn de verstrengelde belangen als het gaat om nauwkeurige informatieverstrekking aan de consument? Hoe kunnen de technische oplossingen gekoppeld worden aan de juiste business cases om de productkwaliteit en houdbaarheid te verbeteren en voedselverspilling te verminderen?

Programma
09.30-10.00u Ontvangst, registratie en koffie/thee
10.00-10.30u Masterclass Kick-off
10.30-11.15u Time for Science; Ulphard Thoden van Velzen (Wageningen UR). Ulphard schetst in 20 minuten hoe de internationale innovaties op het gebied van intelligente verpakkingen – op verschillende niveaus: consumentenverpakkingen, krat, doos, rolcontainers - zijn ontstaan, en waar de kansen en valkuilen liggen. Wat zijn de precieze voordelen en voor wie? En wat zijn de randvoorwaarden voor succes van de consumentenverpakkingen, welke ketenpartners moeten er betrokken worden in het proces ? Hierover gaat hij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Ulphard kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Ulphard Thoden van Velzen is expert op het gebied van Actieve en Intelligente verpakkingen en heeft ook specifieke kennis van ketenintegratie.
11.15-11.30u Koffie & Thee pauze
11.30-12.15u Time for Science; Mercedes Hortal (ITENE). Mercedes geeft in 20 minuten een overzicht hoe de technische ontwikkelingen rondom intelligente verpakkingen er momenteel voor staan en hoe ze voedselverspilling tegen kunnen gaan. Waar denkt zij dat de kansen en uitdagingen voor de toekomst liggen? En wat zijn de uitdagingen qua regelgeving? En hoe krijgen we alle internationale stakeholders bij elkaar? Waar ligt de kostenbesparing van deze techniek? Wie gaat er investeren? Hierover gaat zij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Mercedes kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Mercedes Hortal is expert op het gebied van intelligente verpakkingen en voedselverspilling en heeft ook veel ervaring in EU projecten.
12.15-13.15u Lunch
13.15-14.00 Captain of Industry; Geert de Vries (KPMG). Geert de Vries (KPMG) en Eef de Ferrante (AIPA). Geert en Eef vertellen een praktijkverhaal over hoe actieve verpakkingen kunnen bijdragen aan afvalvermindering, een efficiënter proces en bedrijfseconomische groei. Hoe kan een intelligente verpakking een merknaam beschermen? Wanneer is de consument bereid een premium te betalen? Kunnen actieve verpakkingen de reputatie van voedselveiligheid van de levensmiddelenindustrie en individuele merken verbeteren? Hierover gaan zij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Geert en Eef kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Geert de Vries heeft veel ervaring vanuit het bedrijfsleven met de impact van intelligente verpakkingen en hoe zij fraude tegen kunnen gaan. Eef de Ferrante heeft al 20 jaar ervaring met het opzetten van commerciële platforms voor de industrie.
14.00-15.00u Startup Talk; Joris van Gelder (Ministerie van nieuwe dingen). Joris van Gelder, oprichter van de start-up Ministerie van nieuwe dingen, deelt zijn leercurve en geeft inzichten in het proces tot innovatie. Tijdens het afstuderen aan de TU Eindhoven heeft Joris onderzoek gedaan naar het verwonderen van mensen aan de hand van producten. De uitvindingen van de Ministerie van nieuwe dingen maken het de gebruiker niet makkelijker, maar juist moeilijker. Prikkel jouw gebruiker tot handelingen die hen zullen verwonderen. Biografie: Joris van Gelder is uitvinder.
15.00-18.00u In deze sessie daagt Professional Rebel het publiek uit om, met de geleerde lessen van de dag, innovatief en radicaal te denken. Deze radicale ideeën worden vervolgens in groepjes van 3-4 omgezet naar werkbare kansen en business cases. Wat betekenen deze kansen voor hun eigen business en de vandaag ontstane netwerken? Hoe kunnen deze worden gerealiseerd, bijvoorbeeld binnen Horizon 2020 of het Topsectoren beleid? Al deze vragen worden uiteindelijk omgezet naar concrete acties en iedere deelnemer gaat met een concreet to do lijstje naar huis.
18.00-19.30u Diner, netwerken en rondleiding Food & Biobased Research en Restaurant van de Toekomst.

Resultaat van de dag: Ga naar huis met een To-Do lijst voor wat u met de input van vandaag in uw functie gaat doen en wie u daar eventueel voor nodig heeft.

Kennisvoucher WUR/TNO: Cadeau na deze dag: Iedere deelnemer aan de Masterclass ontvangt een kennisvoucher die bij WUR en TNO kan worden omgezet in een aantal uren consultancy voor de verdere uitwerking van de innovatieve ideeën. Om de samenwerking direct vanaf de masterclass te stimuleren wordt de gezamenlijke inzet van vouchers door een aantal bedrijven beloond met een recht op extra uren consultancy.

Kosten deelname (inclusief kevoucher WUR/TNO): € 1495,- (incl. BTW) per dag. Het aantal beschikbare plaatsen per masterclass is 30. Er is een kortingsregeling voor de leden van FME-CWM (€ 995,- incl. BTW) en leden van gelieerde brancheverenigingen van FME Agro Food Cluster (€ 1195,- incl. BTW). Voor iedere deelnemer is er een kennisvoucher beschikbaar die kan worden ingezet voor verdere begeleiding bij de uitwerking van een specifieke casus. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de deelnamekosten.

Datum & locatie: De masterclass Intelligente verpakkingen vindt plaats op 2 december 2014 in gebouw Impulse op de nieuwe Campus van Wageningen UR.

*Professional Rebel: De masterclasses worden begeleid door Professional Rebel. Zij hebben veel ervaring met het stimuleren van business innovatie en ondernemerschap bij individuen en binnen corporate organisaties. Dit doen zij onder andere met de organisatie van masterclasses en Business Innovation Tour. Leer van de voorlopers in de markt, versterk uw innovatiekracht en verbeter uw bedrijf. Voor hun portfolio zie http://www.professionalrebel.nl/

Masterclasses Energie-efficiënt koelen en verwarmen

Visie programma

Deelnemers aan de masterclass worden uitgedaagd om de geleerde lessen van het programma daadwerkelijk op hun bedrijfsvoering toe te passen. Door inzet van bijzondere sprekers en activerende methodieken beklijft de kennis en worden deelnemers geënthousiasmeerd om gezamenlijk aan nieuwe ontwikkelingen te gaan werken. Daarbij zorgt Professional Rebel* voor een nieuwe invalshoek, namelijk de succesvolle startup die aan de hand van persoonlijke ervaringen een inkijkje geeft in hoe innovatieve bedrijfsvoering in de praktijk gerealiseerd kan worden. Om het maximale persoonlijke rendement te bereiken is de groepsgrootte per masterclass beperkt tot 30 personen.

Thema van de dag: Masterclass Energie-efficiënt koelen & verwarmen

Klimaatverandering is een urgente en serieuze bedreiging. De incentive om te investeren in energiezuinigere voedselproductiemachines en -systemen lijkt op dit moment klein, omdat energie goedkoop is. Energie besparen begint met kennis en beheersing van het koel- of verwarmingsproces en de impact op de productkwaliteit. Ook zijn methodieken van belang om de mogelijke innovaties te identificeren en kwantificeren. Welke kennis is er nodig om traditionele processen te verbeteren en het gebruik van natuurlijke energiebronnen te bevorderen? Hoe overtuigen we de industrie extra te investeren in energiezuinige koel- en warmtetechnieken? Kan CO2-uitstoot, naast prijs, ook als concurrentievoordeel worden ingezet? En welke kansen en uitdagingen liggen er op de internationale markt?

Programma
09.30-10.00u Ontvangst, registratie en koffie/thee
10.00-10.30u Masterclass Kick-off
10.30-11.15u Time for Science; ; Carlos Infante Ferreira (TU Delft). Carlos schetst in 20 minuten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van efficiënt koelen en verwarmen. Hij zal de nieuwste koudetechnieken en kennis over warmtepompen toelichten, die de agro food industrie vooruit kunnen helpen. Daarnaast gaat hij in op vragen zoals: wat zijn de randvoorwaarden voor succes, welke integratie van de processtromen is mogelijk en welk netwerk van warmtewisselaars moet daarvoor worden ingezet? Hoe kan duurzame energie worden ingezet en opgeslagen? Hierover gaat hij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Carlos kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Carlos Infante Ferreira van TU Delft van is de expert op het gebied van efficiënte energiestromen, koudetechnieken en warmtepompen.
11.15-11.30u Koffie & Thee pauze
11.30-12.15u Time for Science; Veronika Wilk (AIT). Veronica introduceert in 20 minuten de nieuwe trends in koelmiddelen, die een hogere efficiency en lagere milieu-impact hebben. Waar liggen de kansen voor de industrie? En hoe kunnen warmtepompen met hogere condensatietemperaturen het koel/verwarm/droogproces verbeteren? En welke technieken kunnen industriële reststromen omzetten in warmte ? Hierover gaat zij 20 minuten met de zaal in discussie. De laatste 5 minuten worden benut om Veronika kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Veronika Wilk is expert op het gebied van warmtepompen en koelmiddelen.
12.15-13.15u Lunch
13.15-14.00u Captain of Industry; Wil Duivenvoorden (Royal Haskoning). Wil geeft in 20 minuten een schets hoe bedrijven energiebesparing op een vernieuwende manier kunnen benaderen, waarbij procesoptimalisatie en procesintegratie de sleutel zijn. Kennis over het te koelen/ verwarmen product en de keten zijn hierbij cruciaal. Hij zal uitleggen waar volgens hem de kansen en uitdagingen voor de toekomst liggen. Kan CO2 footprinting gebruikt worden als nieuwe vorm voor return of investment? En wat valt er internationaal te halen? Hierover zal hij 20 minuten met de zaal in discussie gaan. De laatste 5 minuten worden benut om Wil kritische vragen te laten stellen aan het publiek om het innovatieve denken te verscherpen. Biografie: Wil van Duivenvoorden, van Royal Haskoning DHV is de expert als keten architect wat betreft energie efficiënte koel en verwarm processen. Hij is tevens specialist in mechanische en koude technieken. Blog Wil Duivenvoorden: 'The challenge for food security'
14.00-15.00u Startup Talk; Thomas van Dijk (E-stone Batteries). Thomas van Dijk, oprichter van de startup E-stone Batteries, deelt zijn leercurve en geeft inzichten in het proces tot innovatie. Thomas heeft tijdens zijn afstuderen in Delft een batterij ontwikkeld die niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook nog eens ontzettend lang meegaat. Hij kan zeer goed vertellen over zijn visie op innovatie, en de onderliggende missie om met zijn product de huidige status-quo te verbeteren. Biografie: Thomas van Dijk is succesvol oprichter van de E-Stone Batteries.
15.00-18.00u Be innovative. In deze sessie daagt Professional Rebel het publiek uit om, met de geleerde lessen van de dag, innovatief en radicaal te denken. Deze radicale ideeën worden vervolgens in groepjes van 3-4 omgezet naar werkbare kansen en business cases. Wat betekenen deze kansen voor hun eigen business en de vandaag ontstane netwerken? Hoe kunnen deze worden gerealiseerd, bijvoorbeeld binnen Horizon 2020 of het Topsectoren beleid? Al deze vragen worden uiteindelijk omgezet naar concrete acties en iedere deelnemer gaat met een concreet to do lijstje naar huis.
18.00-19.30u Diner, netwerken en rondleiding Food & Biobased Research en Restaurant van de Toekomst.

Resultaat van de dag: Ga naar huis met een To-Do lijst voor wat u met de input van vandaag in uw functie gaat doen en wie u daar eventueel voor nodig heeft.

Kennisvoucher WUR/TNO: Cadeau na deze dag: Iedere deelnemer aan de Masterclass ontvangt een kennisvoucher die bij WUR en TNO kan worden omgezet in een aantal uren consultancy voor de verdere uitwerking van de innovatieve ideeën. Om de samenwerking direct vanaf de masterclass te stimuleren wordt de gezamenlijke inzet van vouchers door een aantal bedrijven beloond met een recht op extra uren consultancy.

Kosten deelname (inclusief kennisvoucher WUR/TNO): € 1495,- (incl. BTW) per dag. Het aantal beschikbare plaatsen per masterclass is 30. Er is een kortingsregeling voor de leden van FME-CWM (€ 995,- incl. BTW) en leden van gelieerde brancheverenigingen van FME Agro Food Cluster (€ 1195,- incl. BTW). Voor iedere deelnemer is er een kennisvoucher beschikbaar die kan worden ingezet voor verdere begeleiding bij de uitwerking van een specifieke casus. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de deelnamekosten. 

Datum & locatie: De masterclass Energie-efficiënt koelen en verwarmen vindt plaats op 1 december 2014 in gebouw Impulse op de nieuwe Campus van Wageningen UR.

*Professional Rebel: De masterclasses worden begeleid door Professional Rebel. Zij hebben veel ervaring met het stimuleren van business innovatie en ondernemerschap bij individuen en binnen corporate organisaties. Dit doen zij onder andere met de organisatie van masterclasses en Business Innovation Tour. Leer van de voorlopers in de markt, versterk uw innovatiekracht en verbeter uw bedrijf. Voor hun portfolio zie http://www.professionalrebel.nl/

Overige events: 3 en 4 december

Op 3 december wordt de gehele keten bij elkaar gebracht om innovatie te stimuleren en concreet te maken. Het Agro Food & Technology congres is een dag vol inhoudelijke keynote presentaties, interactieve rondetafelsessies en toetsing van concrete innovatieplannen met de Agro Food & Technology Award.

De week wordt 4 december afgesloten met een besloten bijeenkomst 'Dutch food systems, facilitating food worldwide' (op uitnodiging) ter gelegenheid van het afscheid van Jan Hak als voorzitter van GMV (Nederlandse Vereniging van Machinebouwers voor de Voedingsmiddelenindustrie).