Promotie

Measuring Tensions and Intentions. Mixing methods in the impact evaluation of development support to farmer organisations

Samenvatting

Ontwikkelingshulp moet steeds meer bewijzen ze effectief is. Impactevaluatie is een methode om informatie te verzamelen om daar iets over te kunnen zeggen. Deze thesis gaat over het ontwerpen van impactevaluaties, en over de manier waarop onderzoeksmethoden gecombineerd kunnen worden zodat ze geloofwaardige informatie over effectiviteit opleveren. Het contrasteert twee benaderingen van impact evaluatie, de ‘randomistas’ (Werkt het?) en de ‘realistas’ (Voor wie werkt het, en onder welke condities?), en distilleert zeven ontwerpprincipes waarin er synergie gezocht wordt tussen deze benaderingen. Het hoofdonderzoek gaat over een Boliviaans subsidiefonds dat boerengroepen helpt bij het opzetten van voedselverwerkende activiteiten.  Om de effectiviteit van dit fonds te kunnen meten was het nodig om een nieuwe manier te ontwikkelen om het organisatorische vermogen van dit soort groepen te meten, en werd er een nieuwe data-analyse methode toegepast, Qualitative Comparative Analysis. Verrassend genoeg bleek dat vooral de subsidies aan oudere, grotere en sterkere organisaties weinig succesvol uitpakten.