Promotie

Measuring stress-induced DNA methylation in apomictic Dandelions

Promovendus mr. TP (Thomas) van Gurp
Promotor prof.dr.ir. WH (Wim) van der Putten
Copromotor dr KJF Verhoeven
dr A Biere
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Nematologie
Datum

ma 9 oktober 2017 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362