Promotie

Metabolic status, lactation persistency, and udder health of dairy cows after different dry period lengths

Promovendus ms. Drs. RJ (Renny) van Hoeij
Promotor prof.dr.ir. B (Bas) Kemp
Copromotor dr.ir. ATM (Ariette) van Knegsel
dr.ir. J (Jan) Dijkstra
Copromotor Promotor: prof. dr TJGM Lam
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Adaptatiefysiologie, Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)
Datum

wo 20 december 2017 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Korte samenvatting

Koeien krijgen traditioneel een 6 tot 8 weken lange ‘droogstand’ voor de volgende kalving en start van een nieuwe lactatie om zodoende melkproductie in de volgende lactatie te maximaliseren. Geen droogstand, vergeleken met een korte, droogstand verlaagt melkproductie en verhoogt de beschikbare energie in de koe na afkalven, maar effecten op uiergezondheid en lactatiepersistentie waren onduidelijk. Koeien zonder droogstand bleken in de volgende lactatie wel te vervetten en zichzelf droog te zetten door de hogere beschikbare energie. Het verlagen van energie in het voer verminderde de vervetting niet en vermeerderde de persistentie ook niet. Koeien met een verkorte of geen droogstand kregen in deze studie geen droogzetantibiotica en dit veroorzaakte geen effect in uiergezondheid tijdens de droogstand of in vroege lactatie, maar leek uiergezondheid van koeien zonder droogstand te verminderen in de loop van lactatie.