Promotie

Methaanemissie van melkkoeien voorspellen op basis van melksamenstelling

Promovendus S (Sanne) van Gastelen MSc
Promotor prof.dr.ir. WH (Wouter) Hendriks
Copromotor dr.ir. J (Jan) Dijkstra
dr.ir. KA (Kasper) Hettinga
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Diervoeding, Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)
Datum

vr 22 december 2017 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Enterisch methaan wordt in het maagdarmkanaal van herkauwers gevormd als gevolg van microbiële fermentatie van het geconsumeerde voer. Dit methaan is niet alleen de grootste bron van broeikasgassen in de melkveehouderij, maar vertegenwoordigt ook een verlies van de opgenomen energie door de melkkoe. Het overkoepelende doel van dit promotieonderzoek was daarom het ontwikkelen van een indicator voor methaanemissie die gemeten kan worden in de melk van melkkoeien om op grote schaal in de praktijk toegepast te worden.

De resultaten laten zien dat melkvetzuren en infraroodspectra, maar niet vluchtige en oplosbare metabolieten, in staat zijn methaanemissie van melkkoeien te voorspellen. Infraroodspectra kunnen ten opzichte van melkvetzuren relatief eenvoudig toegepast worden in de praktijk, aangezien deze op dit moment al gebruikt worden in de melkproductieregistratie. Echter, melkvetzuren hebben ten opzichte van infrarood spectra een hogere voorspelkracht voor methaanemissie, maar de robuustheid is op dit moment de grootste tekortkoming. De beste indicator voor methaanemissie van melkvee is een combinatie van melkvetzuren en andere karakteristieken, zoals melkgift en lactatiestadium.