Presentatie

Modelleren van effecten van N-depositie en klimaatverandering op plantdiversiteit: een vergelijking van de PROPS- en GLOBIO3-modellen

Startcolloquium van Stephan Roos.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

do 5 maart 2015 16:00

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Zaal/kamer 2