Presentatie

Modelleren van effecten van stikstofdepositie en klimaatverandering op plantdiversiteit: een vergelijking van de PROPS en GLOBIO3 modellen

Eindcolloquium van Stephan Roos.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

do 17 september 2015 13:30

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Zaal/kamer 1