Promotie

Modelleren van verteringskinetiek in varkens. Voorspellen van nutriënt absorptienop basis van voer- en grondstofeigenschappen

Samenvatting:

Net als mensen, kan een varken maar een deel van de voedingstoffen uit het voer gebruiken. Voedingstoffen die verteerd worden, kunnen opgenomen worden door het lichaam. Vervolgens kunnen deze opgenomen voedingstoffen gebruikt worden voor lichaamsopbouw of als energiebron. De efficiëntie waarmee dit gebeurt, hangt af van de mate en snelheid van vertering. De vertering van voedingstoffen is afhankelijk van voer- en diereigenschappen, zoals bijvoorbeeld de snelheid waarmee het voer door het maagdarmkanaal stroomt. Om het complexe samenspel van verteringsprocessen goed te kunnen begrijpen, heb ik een computermodel ontwikkeld. Hiervoor heb ik eerst de snelheid van verteringsprocessen in varkens bestudeerd. Vervolgens, heb ik in het computermodel voereigenschappen en verteringsprocessen in het dier gecombineerd om de opname van voedingstoffen door het lichaam, zoals glucose, te voorspellen. In de toekomst kan het model gebruikt kunnen worden om het voer beter af te stemmen op de behoefte van het varken.

External financer: This research was funded within the ‘Feed4Foodure’ framework of the public–private partnership between Wageningen University & Research, ‘Vereniging Diervoederonderzoek Nederland’ (VDN) and the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (BO-31.03-005-001).