Promotie

Modelling and monitoring of Aquifer Thermal Energy Storage. Impacts of heterogeneity, thermal interference and bioremediation

Promovendus WT (Wijb) Sommer MSc
Promotor prof.dr.ir. HHM (Huub) Rijnaarts
Copromotor dr ir JTC Grotenhuis, dr ir JR Valstar
Organisatie Wageningen University & Research, Sub-department of Environmental Technology
Datum

do 4 juni 2015 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Meer kansen voor warmte-koude opslag

Opslag van thermische energie in de bodem, ook wel bekend als warmte-koude opslag (WKO), wordt wereldwijd toegepast om gebouwen te koelen en te verwarmen. Toepassing van WKO in plaats van traditionele verwarmings- en koelingsinstallaties kan het gebruik van primaire energie en de daaraan gerelateerde CO2 uitstoot verminderen. Daarnaast kan WKO een besparing opleveren op kosten voor verwarming en koeling. In Nederland zijn op dit moment meer dan 3000 systemen actief en met name in stedelijk gebied neemt het aantal systemen snel toe. Om deze toename mogelijk te maken is het nodig de verspreiding van warmte in de bodem beter te kunnen meten en voorspellen in verband met onderlinge beïnvloeding tussen systemen. Recent onderzoek van Wageningen Universiteit en Deltares laat zien dat het met nieuwe monitoringstechnieken en planning van grootschalige systemen mogelijk is om intensiever gebruik te maken van bodemenergie met 30-40% meer energie opslag.