Moderate and High Intensity Pulsed Electric Fields. Effect on microbial inactivation, shelf life and quality of fruit juices

Promotie

Moderate and High Intensity Pulsed Electric Fields. Effect on microbial inactivation, shelf life and quality of fruit juices

Promovendus dr. RAH (Rian) Timmermans
Promotor prof.dr.ir. MAJS (Tiny) van Boekel
Copromotor dr.ir. MN (Masja) Nierop Groot
Copromotor dr. HC Mastwijk
Organisatie Wageningen University, Wageningen Food & Biobased Research
Datum

vr 19 januari 2018 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Pulserende elektrische velden (PEF) kunnen gebruikt worden als milde conserveringstechniek waarbij met behulp van elektrische pulsen de houdbaarheid van vloeibare levensmiddelen, zoals vruchtensappen, verlengd wordt. PEF is een mild alternatief voor thermische pasteurisatie van zure producten, omdat de houdbaarheid verlengd wordt, zonder dat de verse karakteristieken van producten verloren gaan. Micro-organismen worden geïnactiveerd door toedienen van elektrische pulsen met bepaalde sterkte en tijdsduur, wat resulteert in een beschadiging van de celmembranen.         

In dit promotieonderzoek is onderzocht hoe PEF procescondities, producteigenschappen en eigenschappen van micro-organismen van invloed zijn op de microbiële inactivatie, houdbaarheid, enzymactiviteit en kwaliteit van vruchtensappen. Het werk resulteerde in een nieuwe combinatie van lage intensiteit procesparameters die gemakkelijk opschaalbaar zijn en interessant voor industriële toepassing. Het voordeel van deze nieuwe condities is dat de effectiviteit van het proces minder gevoelig is voor de eigenschappen van de te inactiveren micro-organismen in vergelijking met de –tot nu toe gebruikelijke – hoge intensiteit PEF condities die gebruikt worden, en effectief in producten met zowel een hoge als lage zuurgraad.