Promotie

Mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling door de ogen van melkveehouders

Samenvatting

Waarom schatten melkveehouders (specifiek het familiebedrijf) hun mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling anders in? De omstandigheden waarin de melkveehouders van Kampereiland hun bedrijf ontwikkelen zijn voor een belangrijk deel vergelijkbaar, dus kan goed worden onderzocht welke verschillen er zijn in hoe zij kijken naar mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. De melkveehouders zijn verschillende opties voorgelegd en hen is gevraagd om de haalbaarheid van de opties aan te geven. Hieruit blijkt dat er vier groepen van samenhangende opties zijn die elk een andere bedrijfsstrategie inhouden: 1) maximaliseren van productie; 2) eigen hulpbronnen zo goed mogelijk benutten; 3) andere activiteiten naast melkveehouden ontwikkelen; en 4) het afbouwen van het bedrijf. Een doorslaggevende factor hierin blijkt de persoonlijke voorkeur van de ondernemer. Ook blijkt dat elke strategie zich duidelijk onderscheidt in het aangaan van diverse relaties met de omgeving: qua sociaal-cultureel gemeengoed; bij het tot waarde brengen van producten; en in het betrekken en gebruik van hulpbronnen. De verschillen in relaties kunnen uiteenlopen op een schaal van meer 'nabije' tot ver 'uitgestrekte' relaties, dit geeft een beeld van een mengpaneel waarop de veehouder zichzelf positioneert. Deze positionering is verbonden met persoonlijke voorkeuren. Het denken in de wijze van aangaan van relaties biedt mogelijkheden om op een niet-normatieve manier het onderwerp bedrijfsontwikkeling te bespreken en is daarmee een goed aanknopingspunt om het gesprek over de toekomst van het familiebedrijf te voeren.