Promotie

More milking days with lower yields. Sustainability impacts of short or no dry periods in dairy cows

Samenvatting

Traditioneel worden koeien niet gemolken in de periode van 2 maanden voor afkalven. Deze ‘droogstand’ maximaliseert de melkproductie na afkalven, maar heeft negatieve gevolgen voor de stofwisseling van de koe. Het verkorten (1 maand) of weglaten van de droogstand verbetert de stofwisseling, maar resulteert in een lagere melkproductie. In dit onderzoek is gekeken wat de gevolgen zijn van het verkorten of weglaten van de droogstand voor dierenwelzijn, netto opbrengsten van de veehouder, en broeikasgasemissies per kg melk. Op basis van gedrag lijkt het melken van koeien in de maanden voor afkalven hun welzijn niet te verminderen. Daarnaast blijkt uit een modelstudie dat het verkorten of weglaten van de droogstand een negatief effect heeft op netto opbrengsten (-€12 en -€16 per koe per jaar) en broeikasgasemissies per eenheid melk (+0.8% en +0.5%). Het is aannemelijk dat deze kleine negatieve gevolgen worden gecompenseerd door een lagere ziekte-incidentie en een verlengde levensduur. Het verkorten of weglaten van de droogstand lijken op basis van dit onderzoek daarom duurzame manieren om de stofwisseling van koeien in vroege lactatie te verbeteren.