Multi-population genomic prediction

Promotie

Multi-population genomic prediction

Promovendus dr. YCJ (Yvonne) Wientjes
Promotor prof.dr.ir. RF (Roel) Veerkamp
Copromotor dr.ir. MPL (Mario) Calus
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Fokkerij en genetica
Datum

vr 22 januari 2016 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Multi-population genomic prediction


In fokkerij-programma‚Äôs van landbouwhuisdieren is het steeds gebruikelijker om genomische informatie te gebruiken om de genetisch beste dieren te selecteren voor het voortbrengen van de volgende generatie. Voor populaties met een klein aantal dieren is de betrouwbaarheid om genomische fokwaardes te schatten vaak laag, wat de genetische vooruitgang beperkt. Door informatie van andere populaties toe te voegen, hoopt men de betrouwbaarheid van genomische fokwaardes te kunnen verhogen. In dit proefschrift is gekeken naar de betrouwbaarheid van genomische fokwaardes geschat op basis van informatie van verschillende populaties door 1) te kijken naar de effecten van verschillende parameters op de betrouwbaarheid, en 2) formules af te leiden om de betrouwbaarheid te voorspellen op basis van deze parameters. De resultaten laten zien dat de afwezigheid van sterke familierelaties, verschillen in de relatie tussen merkers en genen, verschillen in gen-effecten en verschillen in de eigenschappen van genen de waarde van informatie van een andere populatie beperken. Daarnaast zijn twee formules afgeleid om de betrouwbaarheid van genomische fokwaardes te voorspellen. Op  basis van deze twee formules kan worden geconcludeerd dat het alleen voordelig is informatie van een andere populatie te gebruiken als de populaties sterk verwant zijn, de populatie zelf klein is, en veel dieren van een andere populatie worden toegevoegd.