Activiteit

NVTL Studiedag - Duurzaamheid in de glastuinbouw

Op 11 maart is in congrescentrum Hof van Wageningen de NVTL Studiedag met als thema 'Technologie voor gezonde agrarische productie'.
De studiedag heeft voor ieder van de secties Glastuinbouwtechniek, Teelttechniek en Veehouderijtechniek een volledig dagprogramma.

Organisator Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw
Datum

di 11 maart 2014 09:30 tot 16:00

Locatie Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, Wageningen

De sectie Glastuinbouwtechniek gaat in op Duurzaamheid in de glastuinbouw. Innovaties uit het programma Glastuinbouw Waterproof, het programma Kas als Energiebron en uit het project Gezonde Kas worden gepresenteerd. Tuinbouwondernemers, toeleveranciers en onderzoekers houden lezingen.

Programma Glastuinbouwtechniek
09:30 - 09:35 Opening door sessievoorzitter, Dr. Silke Hemming, Wageningen UR Glastuinbouw
09:35 - 10:05 Schonere glastuinbouw in 2020, Nico van Ruiten, LTO Noord/Glaskracht
10:05 - 10:35 Innovatie- en democentra bij Wageningen UR Glastuinbouw demonstreren duurzame oplossingen voor de glastuinbouwsector – IDC energie, IDC LED, IDC water, Dr.ir. Sjaak Bakker, Wageningen UR
10:35 - 10:50 koffiepauze
10:50 - 11:20 Duurzame tomaat – de visie van een teler, Ted Duivestijn
11:20 - 11:40 Smart cliënt voor de klimaatcomputer, Dr.ir. Ad de Koning, Hortimax Growing Solutions
11:40 - 12:00 Discussie energie
12:00 - 13:00 Lunchpauze
13:10 - 13:45 plenair: Maatschappelijke uitdagingen & gezonde agrarische productie, Onno Franse, Programme Director Healthy Living & Climate Action, AHOLD
13:45 - 14:05 Diverse zuiveringstechnieken voor afbraak gewasbeschermingsmiddelen, ontsmetting en verwijderen nutriënten, Jim van Ruijven MSc, Wageningen UR
14:05 - 14:35 Bedrijfspresentaties zuiveringstechnieken: Elektrochemisch geactiveerd water, Cees de Haan, Agrozone Ozon met actief koolstoffilter, Hans Blaak, Van Antwerpen Milieutechniek Verwijderen nutriënten met capacitieve de- ionisatie, Robbert van Leeuwen, Moor Filtertechniek
14:35 - 14:45 Discussie water en emissies
14:45 - 15:00 koffiepauze
15:00 - 15:25 Precisiespuiten in kassen (Gezonde Kas), Dr.ir. Jan van der Zande, Wageningen UR
15:25 - 15:50 Automatische detectie van ziektes in gewassen, Dr. Henk Jalink, Phenovation
15:40 - 16:00 Discussie veiligheid en gezondheid
16:00 - Borrel