this side of paradise

Activiteit

Natuurevenement 'This side of Paradise'

Op 28-30 augustus a.s. wordt een meerdaags natuurevenement georganiseerd: ‘This side of Paradise’, dat inhoudelijke lezingen en excursies combineert met andere goede dingen in het leven. In Haren, een weekend lang, flora en faunabreed. Binnen de thema’s ‘Zee en Wad’ en ‘Buitenland’ zullen lezingen gehouden worden door verschillende onderzoekers van IMARES.

Organisator Wageningen Marine Research
Datum

vr 28 augustus 2015 tot zo 30 augustus 2015

Locatie Haren

Zee en Wad

Tijdens Zee en Wad geeft Bram Couperus een lezing over 'Sex in gevangenschap: een verklaring voor de aantalsexplosie van de Adderzeenald'.

‘Begin 2004 werd een enorme toename geconstateerd van de Adderzeenaald (Entelus aequorus) in Europese wateren en langs het continentale plat. Deze aantalsexplosie piekte in 2007 en 2008 en reikte tot Spitsbergen. Het meest opmerkelijke was dat het hier een soort betreft die als ‘kustgebonden’ werd beschouwd. Recente synthese van data leidt tot realistische reconstructie van wat hier is gebeurd, en een hypothese vanuit evolutionair perspectief.'

Ingrid Tulp zal een lezing geven over: ‘Vis tussen zee en wad: de kinderkamerfunctie in verval’.

Van oudsher speelde de Waddenzee en kustzone een belangrijke rol voor opgroeiende vis zoals schol en tong. Langjarige tijdseries laten een sterke achteruitgang zien voor deze groep, terwijl het hier beslist niet met alle vissoorten slecht gaat. Ook is het niet zo dat het voor de populaties meteen desastreuze gevolgen heeft: er is nog nooit zoveel volwassen schol geweest als nu, maar kennelijk groeien ze niet meer op in de oude kinderkamers.

Bekijk hier het programma van Zee en Wad.

Zee en Wad (2)

Tijdens Zee en Wad (2) op zondagochtend geeft Mardik Leopold de lezing: ‘Wat beweegt de Bruinvis?

Zijn alle bruinvissen gelijk? Nee, natuurlijk niet! Bestaat er dan zoiets als een gemiddeld dieet van bruinvissen. Ja, maar individuen wijken daar van af. Hoe komt dat? Wat maakt dat een Bruinvis eet wat hij eet? Wat zou een Bruinvis moeten eten en is hij daartoe in staat? En is de Bruinvis de toppredator waar we hem voor aanzien, of moet hij ook over zijn schouders kijken? En wat betekent dat dan voor zijn ecologisch functioneren? Kortom: wat beweegt de Bruinvis?'

Bekijk hier het programma van Zee en Wad (2).

Buitenland 1

Rob van Bemmelen geeft tijdens Buitenland 1 een presentatie met als titel: 'Ieder z'n eigen paradijs? Individuele variatie en consistentie in trekroutes van Kleine en Kleinste Jagers'.

'Zowel Kleine als Kleinste Jagers zijn echte zeevogels die jaarlijks enige tienduizenden kilometers afleggen tussen de Arctische broedgebieden en (sub)tropische overwinteringsgebieden. Die tochten leggen ze grotendeels buiten het zicht van vogelaars en ornithologen af, waardoor onze kennis hierover beperkt is. Door dezelfde individuen
meerdere jaren met behulp van geolocators te volgen kunnen we nu laten zien welke routes, pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden ze gebruiken, hoe consistent individuen hierin zijn en hoeveel variatie er is tussen individuen en populaties.'

Bekijk hier het programma van Buitenland 1.