Advancing Integrated Pest Management for Dermanyssus gallinae in laying hen facilities

Promotie

Nieuwe kennis en mogelijkheden voor geïntegreerde plaagbeheersing van vogelmijt (Dermanyssus gallinae) in legpluimveestallen

Promovendus dr.ir. MF (Monique) Mul
Promotor prof.dr.ir. PWG (Peter) Groot Koerkamp
prof.dr. M (Marcel) Dicke
Copromotor dr.ir. BG (Bastiaan) Meerburg MBA
Copromotor dr. D George
Organisatie Wageningen University, Wageningen Livestock Research
Datum

vr 13 januari 2017 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

In grote delen van de wereld is vogelmijt of bloedluis (Dermanyssus gallinae) een belangrijke plaag in de legpluimveehouderij, die moeilijk te beheersen is en grote gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de leghen. De kosten van vogelmijt in de legpluimveehouderij in Europa worden geschat op circa 130 miljoen euro per jaar door productiederving en bestrijdingskosten. Geïntegreerde plaagbeheersing (IPM) is een duurzame methode om plagen en ziekten beter te beheersen. IPM bestaat uit 8 stappen waarvan de stappen gericht op preventie en monitoring de meest belangrijke zijn. IPM voor vogelmijt in legpluimveestallen wordt op dit moment zeer beperkt toegepast. Het onderzoek heeft als doel het verbeteren van IPM voor vogelmijt in legpluimveestallen en heeft geresulteerd in 1) een checklist voor pluimveehouders met adviezen voor preventieve maatregelen voor
de introductie en verspreiding van vogelmijt, 2) een technisch en financieel haalbare automatische vogelmijtteller en 3) een wiskundig model die de ontwikkeling van de vogelmijtpopulatie in een legpluimveestal kan voorspellen na een bestrijdingsmaatregel en zonder een bestrijding. Naar verwachting zullen de resultaten van dit onderzoek de diergezondheid, het welzijn van de hen en de bedrijfsresultaten in de legpluimveehouderij verbeteren.