Promotie

North Sea Reefs. Benthic biodiversity of artificial and rocky reefs in the southern North Sea

Promovendus dr. JWP (Joop) Coolen
Promotor prof.dr. HJ (Han) Lindeboom
Copromotor prof. dr. S. Degraer
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer
Datum

wo 15 maart 2017 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

De biodiversiteit van bodemdieren op riffen in gematigde wateren kan erg hoog zijn. In de Noordzee zijn naar schatting 30.000 kunstriffen aanwezig, in de vorm van olie- en gasplatforms, windturbines en scheepswrakken. Zij zouden een biodiversiteit kunnen hebben die gelijkwaardig is aan die op natuurlijke riffen. Het doel van dit promotieonderzoek was om de patronen in de diergemeenschappen op kunstriffen in de Noordzee en de invloed van deze riffen op de verspreiding van soorten te begrijpen.

De resultaten laten zien dat de gelijkenis sterk afhangt van diepte en structuurtype van de riffen. De aangroeigemeenschap op diepe stortstenen rond kunstmatige objecten lijkt het meest op natuurlijk steen, terwijl ondiepe stalen delen juist erg verschillen. Wanneer riffen aanwezig zijn op een zandbodem, verdubbelt de lokale biodiversiteit. Het is erg waarschijnlijk dat soorten met een vrij zwemmend larvaal stadium de kunstriffen als stapstenen gebruiken om gebieden in de Noordzee te koloniseren die normaal buiten hun natuurlijke bereik liggen. Dit kan van belang zijn voor zowel inheemse als exotische soorten. Op basis van de resultaten kan voorgesteld worden delen van kunstriffen, zoals de funderingen van platforms en windturbines, achter te laten in zee.