Nutritional telemonitoring for community-dwelling older adults. Feasibility and effectiveness

Promotie

Nutritional telemonitoring for community-dwelling older adults. Feasibility and effectiveness

Promovendus MN van Doorn-van Atten
Promotor prof.dr.ir. CPGM (Lisette) de Groot
Copromotor dr. JHM (Jeanne) de Vries
dr.ir. A (Annemien) Haveman-Nies
Organisatie Wageningen University, Human Nutrition & Health
Datum

vr 10 mei 2019 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Ondervoeding bij thuiswonende ouderen is een veelvoorkomend, maar onderschat probleem. Elf tot 35 % van de thuiswonende Nederlandse ouderen is ondervoed. Ondervoeding leidt tot nadelige gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Voorkomen ervan is daarom essentieel voor gezond ouder worden. In dit onderzoek werden de haalbaarheid en effectiviteit bestudeerd van een telemonitoringsinterventie rondom voeding voor ouderen. Deelnemers voerden zelf metingen uit van hun gewicht, kwaliteit van de voeding en hun voedingsstatus. Ook kregen zij tips en adviezen om gezond te eten en voldoende te bewegen. Verpleegkundigen kregen de resultaten van deze zelfmetingen en boden waar nodig extra voedingsadvies of verwezen naar een diƫtist. We zagen dat deelnemers in de interventiegroep gezonder gingen eten en meer gingen bewegen, en dat deelnemers met risico op ondervoeding hun voedingsstatus verbeterden. We zagen geen effecten op lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven. Meer onderzoek is nodig naar welke doelgroep het meeste baat heeft bij dit soort interventies, naar hoe meer effect te behalen valt en wat de kosteneffectiviteit is van dit soort interventies.