Ondernemersplein Stadslandbouw

Activiteit

Ondernemersplein Stadslandbouw

Wageningen UR maakt deel uit van PPS-Stadstuinbouw. Het onderzoeksprogramma ondersteunt ondernemers, ontwikkelt verdienmodellen en onderzoekt de waarde van stadstuinbouw voor het ontwikkelen van gezondere eetgewoonten in de stad. Op 17 november organiseert de Publiek-Private Samenwerking in Bleiswijk het Ondernemersplein Stadslandbouw.

Organisator
Datum

di 17 november 2015 12:00 tot 16:45

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606
Zaal/kamer Check de website voor de omleiding die is ingesteld

Het programma organiseert het Ondernemersplein met de bedoeling om stadslandbouwondernemers (zowel deelnemers PPS als niet-deelnemers) de ruimte te geven om:

  1. Specifieke eigen knelpunten te bespreken met experts
  2. Geïnspireerd te worden door interessante lezingen
  3. In contact te komen met mede-ondernemers om zo ervaringen uit te wisselen.

Visie
Een nieuwe bedrijfstak is aan het ontstaan, met een nieuw ondernemerschap: de Stadslandbouwondernemer. Veel initiatieven
werden de afgelopen jaren gelanceerd, met full-time dan wel part-time ondernemers. Het runnen van een stadslandbouwbedrijf is toch wel weer anders dan bestaande bedrijfsvoering. Stadslandbouwondernemers moeten inzicht hebben in uiteenlopende onderwerpen zoals sociaal ondernemerschap, stedelijke context, marketing en lokale afzet en dat naast de reguliere tuinbouwbedrijfsvoering van productie/kwaliteit, arbeid en voedselveiligheid. Om deze nieuwe ondernemers te ondersteunen in hun pad naar succes organiseert Wageningen UR samen met 'Biet en Boon' het Ondernemersplein Stadslandbouw.

Programma

12:00 Inloop met broodjes
12:45 Korte pitch per bedrijf – wie je bent, wat je doet, welke vraag je deze dag beantwoord wilt zien.
13:30 Parallel sessies (2 rondes van 30’):
• Teeltinnovatie (Tycho Vermeulen)
• Bedrijfsstrategieën (Jan Willem van der Schans)
• Ketenmanagement (n.t.b.)
• Marketing (n.t.b.)
14:45 Voor ieder project een één op één adviesronde van 15 minuten;
Daar omheen is er ruimte voor een rondleiding door de onderzoeksfaciliteiten van Wageningen UR Glastuinbouw
16:15 Terugkoppeling door de experts vanuit de adviesrondes
16:45 Borrel/netwerken

Organisatie
Deze middag wordt mede georganiseerd door Tycho Vermeulen (Wageningen UR Glastuinbouw), Jan Willem van der Schans (Wageningen UR) en Antoine Miltenburg (Biet & Boon).