Promotie

Onderzoek naar mond-en-klauwzeer in Afrika

In Noord-Afrika zijn er recent uitbraken van mond-en-klauwzeer (MKZ) terwijl de ziekte in deze gebieden onder controle was. In grote delen van Afrika komt MKZ veelvuldig voor. Om MKZ in Afrika effectief te kunnen bestrijden onderzocht Tesfaalem Tekleghiorghis diverse aspecten van MKZ in Afrika. Hij deed dit onderzoek als PhD-student bij Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR.

Promotor prof.dr. RJM (Rob) Moormann PhD
Copromotor dr. A (Aldo) Dekker
Organisatie Universiteit Utrecht
Datum

do 9 oktober 2014 10:30

Locatie Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht

In zijn proefschrift Foot-and-mouth disease sero-surveillance in Africa and vaccine matching beschrijft Tekleghiorghis welke rol de veehouderij, wilde fauna en handel spelen in de verspreiding van MKZ in Afrika. Om dit verder te ondersteunen deed hij twee studies om te bepalen welke serotypen voorkomen in Eritrea.

In het tweede deel van zijn proefschrift deed hij onderzoek naar welke methoden het beste kunnen worden gebruikt voor selectie van vaccinstammen; daarnaast bekeek hij of vaccintoevoegingen, de route van vaccinatie en de dosis de vaccinresponse kunnen verbeteren.

Bestrijding van MKZ in Afrika zal niet makkelijk zijn, aangezien de huidige wijze van dierhouderij en handel sterk bijdragen aan de verspreiding van het virus. Tekleghiorsis concludeert dat MKZ-vaccins een belangrijke rol zullen spelen bij de bestrijding van MKZ in Afrika. In dat geval zullen vaccins van goede kwaliteit die goed matchen met de uitbraakvirussen moeten worden gebruikt.

Het werk is gefinancierd vanuit het International Atomic Energy Agency en het Ministerie van Economische Zaken (WOT-01-003-11).