Cursus

Online Economie Simulatie en Waterhandelspel

Wageningen University heeft verschillende lesmaterialen ontwikkeld voor gebruik in de economie-klas; een (online) Economie Simulatie en een Waterhandelspel (bordspel). Tijdens deze workshop hoort u de ins en outs van deze lesmaterialen en wordt het gebruik er van geoefend zodat u het naderhand in uw eigen klas in kunt zetten.

Organisator Wageningen University
Datum

do 26 november 2015 15:00 tot 19:00

Locatie Gebouw de Leeuwenborch
Programma
15.00 Ontvangst in de kantine van gebouw de Leeuwenborch
15.15 Inleiding door Dr. Edwin van der Werf, Universitair Docent Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen aan Wageningen University
15.30 Workshop online Economie simulatie door master-studenten Economie en Beleid
16.30 Pauze
16.45 Workshop Waterhandelspel door master-studenten Economie en Beleid
17.45 Afsluiting door Hermien Miltenburg met uitleg over docent-activiteiten van Wageningen University
18.00 Avondmaaltijd: soep met broodjes

Online Economie simulatie

Met deze online simulatie wordt inhoudelijk een brug geslagen tussen Wagenings onderzoek en lesstof voor de bovenbouw van het VWO. De lesmodule bestaat uit 3 delen van elk 50 minuten. De leerlingen moeten de elektriciteitsvoorziening van een fictief eiland zien te beheren gedurende de periode 2013-2050. De simulatie draait rondom het concept van vraag en aanbod. De leerlingen leren de grafiek van getrapte aanbodscurve te lezen. Economische begrippen uit het curriculum die gekoppeld kunnen worden aan het lesmateriaal zijn onder andere: vraag en aanbod, vaste en variabele kosten, marginale kosten en marginale opbrengst. Als afsluiting van de lessenserie stappen uw leerlingen in het leven van een Wageningse econoom en geven een advies aan de minister van Economische Zaken over de inrichting van het elektriciteitsaanbod.

Lees meer over deze Economie simulatie

Waterhandelspel

Het waterhandelspel (bordspel met spreadsheet) is een simulatiespel waarin je spelenderwijs kan ervaren hoe handel in waterrechten tot een efficiënte verdeling van water leidt. Het spel is een uitstekende demonstratie van handel in gebruiksrechten en van de werking van een markt in het algemeen en maakt zo de economische theorie zichtbaar. In het spel ervaren spelers een typisch milieu-economisch vraagstuk. Het spel wordt gespeeld met 8-40 spelers en één spelleider. Het duurt 1 tot 2 uur.

Onderwerpen die in de nabespreking aan bod kunnen komen zijn:

  • Welke beleidsinstrumenten kan je gebruiken om water slimmer en efficiënter te gebruiken of om water op een eerlijke manier te verdelen?
  • Wat zijn de kosten en de effectiviteit van bepaalde beleidsinstrumenten?