Promotie

Ontbinding van barrieres: constructie van een gemixt membraan

Samenvatting

Het leven op aarde kan onderverdeeld worden in drie domeinen, de Eukarya, de Archaea en de Bacteria. De laatste twee groepen lijken op het eerste gezicht veel op elkaar, maar hebben voldoende essentiële verschillen om ze in aparte domeinen in te delen. Door verschillen in de chemische structuur van de membraan-lipiden, zijn de Archaea en de Bacteria in staat te overleven bij andere condities. Archaea zijn bijvoorbeeld resistenter tegen extreme omstandigheden, zoals een lage pH, een hoge temperatuur of de aanwezigheid van oplosmiddelen. Het vermoeden is daarom dat de archaeale membranen robuuster zijn dan bacteriële membranen. In deze studie hebben we daarom de set van enzymen voor de assemblage van archaeale lipiden geïntroduceerd in de bacterie Escherichia coli, in de hoop dat er een gemengde membraan zou ontstaan met een verbeterde stabiliteit. De ontwikkelde E.coli bleek inderdaad een gemixt membraan te bezitten met een verrassend hoge hoeveelheid archaeale lipiden (28%). Hoewel deze aanpassing leidde tot ernstige morfologische veranderingen, bleken de cellen inderdaad ook robuustere eigenschappen te hebben bij blootstelling aan hitte, kou en butanol. Stabielere E. coli-cellen zijn van belang voor industriële toepassingen, waarbij vaak extreme condities gebruikt worden.