Activiteit

Onze gevleugelde vrienden

Op dinsdag 3 november vindt het zoönosensymposium 2015 plaats bij het RIVM te Bilthoven. Een van de sprekers is Ruth Bouwstra van CVI over de vogelgriep in 2014.

Organisator RIVM
Datum

di 3 november 2015 09:00 tot 16:30

Locatie RIVM, te Bilthoven

Het thema is 'Onze gevleugelde vrienden'. Er zal gesproken worden over de uitbraak van vogelgriep in 2014, welke vogelsoorten in Nederland voorkomen en hun migratieroutes, evenals specifieke zoönosen gerelateerd aan vogels, zoals gastro-intestinale zoönosen via vogels, het West Nile virus en psittacose. Gebaseerd op het thema worden er naast de plenaire sessies drie workshops georganiseerd. Een workshop over wat er allemaal gebeurt bij een melding van vogelgriep, een workshop over zoönosen in de media en een ecologie workshop.

Sprekers:

  • Aanvliegen en aanpakken: Vogelgriep in 2014 - Ruth Bouwstra (CVI)
  • Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht: Vogelecologie en -migratie - Josanne Verhagen (Erasmus MC)
  • Met vogels en muggen in de mix, waarom hebben we dan nog steeds niks: Kans op Westnijlvirus in Nederland - Janneke Duijster (RIVM)
  • Dat krijg je nou van Koppie Krauw: Papegaaienziekte - Daisy van Rompay (Universiteit Gent) & Margreet te Wierik (RIVM)
  • Gefladder en gebadder: Watervogels en zoönosen - Ciska Schets (RIVM)
  • Van kipfilet naar diarree: Maagdarminfecties via vogels  - Olaf Stenvers (NVWA) & Hans van den Kerkhof (RIVM)

Workshops:

  • We zien ze vliegen: zoönosen in de media – door voorlichters RIVM
  • Als de kippen erbij zijn: een melding van vogelgriep bij de NVWA – een kijkje achter de scherman van de NVWA
  • De ene vogel is de andere niet: ecologie workshop – een verkenning van welke vogelsoorten welke ziektes mee zouden kunnen brengen naar Nederland.

Het symposium is bestemd voor bedrijfsartsen, GGD-artsen, huisartsen, arbeidshygiënisten, dierenartsen, epidemiologen/onderzoekers en infectieziektedeskundigen.